Az igaz ember Sztehlo Gábor

Szakmai projekthét megvalósulása a Sztehlo Gábor Általános Iskolában

2018. október 8 -13.

A 2018/19-es tanévben előkészülve névadónk, Sztehlo Gábor születésének 110.évfordulójára kettős célt tűztűnk ki magunk elé,egyrészt méltó módon megemlékezni intézményünk névadójáról,másrészt bemutatni Gábor bácsit, a lelkészt, azt az embert,a pedagógust, akit embermentő tevékenységéért a Világ Igaza címmel tüntettek ki.
Iskolánk nevelési gyakorlatában második alkalommal szerveztünk egyházi témájú projekthetet, mely segíti gyermekeink evangélikus identitásának kialakítását.

Névadónk életét és munkásságát 2018. október 8-13-ig tartó projekthét keretében dolgoztuk fel. Ezzel is a reformáció hónapjának méltó megünneplését erősítettük tanulóinkban. Projektünk „Az igaz ember, Sztehlo Gábor” címet kapta.
A projektmódszer alkalmazása lehetőséget biztosított ahhoz, hogy az általános iskolás korosztályhoz közel tudjuk hozni ennek a kiváló embernek az életét. A módszer lehetővé teszi, hogy a tanárok és diákok közösen, együttműködve, több szempont szerint elemezve, komplex módon dolgoznak fel a közösség érdekeit szolgáló témákat produktum, termék létrehozása érdekében.
Változatos tevékenységekben, élményekbe ágyazva fűztük fel a hét tevékenységeit. Alapelvünk az volt, hogy minden gyermeknek legyen alkalma és élménye találkozni Sztehlo Gáborral:érzéseken,történeteken,tárgyakon,filmen és a művészeteken keresztül. A kivitelezés egyrészt kollektív, mivel egy közösség együttműködéséből születik meg az eredmény, másrészt egyéni, hiszen mindenki saját érdeklődése, képességei, egyéni tapasztalatai alapján járul hozzá a csoport munkájához.
Három osztályunk az Országos Evangélikus Múzeum Sztehlo kiállítását és a Deák téren látható szobrot tekintette meg. A többiek filmet, dokumentumokat irodalmi emlékeket ismertek meg a hét első napján. Mindezt megelőzte a pedagógusok kutatómunkája, melyet Győri Dávid iskolalelkész segített.
Minden osztályunk délutánonként hétfőtől péntekig együtt munkálkodva, közös élményt szerezve készült a projektjének megvalósítására, a szombati záró prezentációra. A hétfői nap az ismerkedésé, az adatgyűjtésé volt. Ekkor ismerkedtek gyermekeink az nagyon gazdag és hitben teli életúttal.
Keddtől péntekig délutánonként készültek az osztályok saját projektjük elkészítésére.
A projektek kivitelezésénél igyekeztünk minden olyan korszerű és hatékony módszert,eljárást alkalmazni , amelyek a legjobban segítik elő az iskoláskorú gyermekek találkozását evvel a csodálatos emberrel.

Felhasználtuk a drámapedagógiát – jelenetek a Gaudiopolis életéből és musical részlet a Valahol Európában darabból.

A kooperatív tanulás,a digitális és informatikai nyújtotta lehetőségeket ,a csoportos megismerés,az élménypedagógiai eszközeit is felhasználtuk.

Minden tevékenységünket úgy alakítottunk,hogy abban az pedagógusok is megtalálják a saját pedagógusi kompetenciájukat és a számukra is jelentsen élményt az új lehetőség.

Egész heti projekthetünkre a tevékenységközpontú alkotómunka volt a jellemző.

Október 13-án, szombaton került sor az ünnepélyes projektzáró eseményre a szemeretelepi református templomban.
Osztályaink bemutatták mindazt az alkotást, mely megismertette velünk a lelkész, a tanító és a gyermekmentő „igaz” embert.

Hallgattunk előadásokat, megtekintettük a gyűjtött munkákról készült plakátokat, társasjátékot, rejtvényeket. Meghallgattuk a „pillanatképeket” a Gaudiopolis életéből. Megismertük a „Gapo-dollárt”

kisplasztikákat készítettünk, zenés jelenetet adtunk elő a „Valahol Európában musicalből”,táblaképet, prezentációt, videofilmet készítettünk.

Mindezeket ezen a napon mindenki megtekinthette a templomban illetve utána kiállító-helyeinken az iskolában.

Mindezeket ezen a napon mindenki megtekinthette a templomban illetve folyamatosan láthatóak az iskolai kiállító-helyeinken.

Nagy hangsúlyt fektettünk arra,hogy mindazon alapértékek megjelenjenek – a projektben amelyeket Sztehlo Gábor az eljövendő nemzedékekre hagyott erkölcsi hagyatékul az egymásért való felelősség,közösségformálás, az egymás iránti tisztelet,együttműködés,a bátorság,kitartás és a szeretet,empátia.