Tisztelt Szülők!

A 19/2021. (III.10.) EMMI határozat alapján az általános iskolai beíratás – a járványügyi szempontok figyelembevételével  –  elektronikus úton is történhet a jelentkezes.altalanos@sztehloiskola.hu címen.

Budapest, 2021. 03. 17.

Zámbóné Karner Anikó
igazgatóhelyettes


A beiskolázás szervezése iskolánkban november hónapban kezdődik. Elkészítjük a „Tanulj velünk” plakátunkat, melyet saját és környező óvodákban, a kerület és az agglomeráció gyülekezeteiben az iskolai honlapon tesszük közzé.

Az érdemi munka mindig januárban kezdődik. Tájékoztató szülői értekezletre hívjuk az érdeklődő szülőket, ahol az indítandó első osztályok profiljáról, az egyházi kötődéséről és a többcélú intézmény pedagógiai hitvallásáról kapnak tájékoztatást a szülők az intézmény vezetőjétől és az iskolalelkésztől.

Ezt követően nyílt órákon tekinthetik meg a szülők a jelenlegi 1. osztályosokat, hogy lássák milyen elvárásoknak kell alig fél év múlva megfelelniük a kisiskolásoknak, majd konzultációs lehetőséget biztosítunk a szülők számára.

Iskolakóstolgató foglalkozást 3-4 alkalommal szervezünk a gyermekek és szüleik részére.

A szülők minden alkalommal előadást hallgatnak meg és konzultációt folytathatnak a jelenlévő szakemberrel. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket az alkalmakat, mert a szülők megismerhetik mélységében az iskolában folyó tevékenységeket, lehetőségeket, mi megismerjük a szülőket és elvárásaikat.

A gyermekek 1-1 pedagógus vezetésével foglalkozásokon vesznek részt, a többi kolléga – pszichológus, logopédus, tanító megfigyeli a gyermekek figyelmét, gondolkodást, mozgáskultúráját, beszédkészségét, együttműködését a többiekkel. A foglalkozást követően a team megbeszéli a tapasztaltakat.

Ezek a foglalkozások mindig két célt szolgálnak:

  • a gyermekek számára örömforrást,
  • a pedagógus számára információszerzést.