Iskolánkban az angol tagozat keretében a gyermekek heti négy órában ismerkednek az angol nyelvvel és kultúrával. Precízen felépített tankönyveinkből, munkafüzeteinkből, apró lépésekkel jutunk el a szavak, szókapcsolatok, mondatok, szövegek megértéséig majd reprodukálásáig.

Második osztályban találkozunk először az írott angol nyelvvel. Szavakat, szókapcsolatokat olvasunk, írunk.

Harmadikban már párbeszédeket, képregényeket, rövid leveleket dolgozunk fel. A fennmaradó órá(k)ban tradicionális, autentikus angol dalokkal, mondókákkal ismerkedünk meg és ezekhez készítünk valami egyszerű kézzel fogható emlékeztetőt. A népi játékok, dalok ismerete fejleszti tanulóink idegen nyelvi szókincsét, sok szó, kifejezés vagy akár mondat helyes kiejtése, szerkezete rögzül ezek által.

Nagy örömmel játsszák el ezeket a gyermekek, mert mozgalmasságuk megfelel az ő életkori sajátosságaiknak, fejlődik a zenei, ritmikai érzékük. A társas kapcsolataikra is jó hatással van a helycserés, párválasztós és egyéb körjátékok. Komoly sikerélmény számukra az idegen nyelv megértése, hangoztatása, olvasása, írása. Mindig nagyon büszkék apró sikereikre, lelkesedésük megtartása pedig az angolt tanítóink legfőbb célja.

A felső tagozaton az angol órák száma heti 5-re emelkedik.