Balogh-Szekeres Ritatanító
Batkiné Szalontai Gyöngyvérmatematika-informatika tanár
Bende-Hegyi Esztertanító, angol tanár
Berta Erikaigazgatóhelyettes, matematika tanár
Bizik Esztermagyar-német tanár
Csapó-Kiss Edina Veronikatörténelem-református hittan tanár
Deák Elza Izabellatanító, református hittan tanár
Gál-Sztruhár Emeseiskolapszichológus
Győri Gábor Dávidiskolalelkész
Győri János Sámuelnéevangélikus lelkész – hitoktató
Gyuricska Évaiskolatitkár
Karner Andreatanító
Kelemen Egonfizika-kémia tanár
Kovács Gáboriskolapszichológus
Kormos Józsefnékonyhai dolgozó
Körmendyné Felkai Gyöngyvérfejlesztő pedagógus
integráló munkaközösség vezető
Krapecz Imrénétanító
Lakos Krisztinatanító
Magyar Gabriella Mónikagyógypedagógus
Majoros Ildikóangol tanár
Dr. Majorné Kaszper Katalintanító
Dr. Márkusné Győri Johanna Máriatanító
Molnár Zoltánnétestnevelő tanár
Kovács Istvángondnok
Podmaniczky Andreapedagógiai asszisztens
Rosza Kornéliatörténelem-földrajz tanár
Sinkovicz Lindatanító
Strauszné Garamvölgyi Grétaangol-történelem tanár
Sturovics Andreakonyhai dolgozó
Svajcsik Bea Júliamagyar-angol tanár
felső tagozatos munkaközösség vezető
Szepesiné Kőnig Zsuzsannainformatika tanár
Szikszóné Lelkes Krisztinakatolikus hittan tanár
Szrapkóné Katona Dóratanító
alsó tagozatos munkaközösség vezető
Szűcs Lászlótanító
Taigiszer Csabarajz és vizuális kultúra-életvitel tanár
Dr. Takácsné Szmola Ildikótanító
Tóth-Müller Adriennlogopédus
Tóthné Incze Katalintakarító
Uri Mártaevangélikus hitoktató
Váradi Péternébiológia-földrajz-természettudomány tanár
Zámbóné Karner Anikó Ágotaintézményvezető-helyettes