Ádám Esztertanító
Balogh-Szekeres Ritatanító, ének-zene tanár
Batkiné Szalontai Gyöngyvérmatematika tanár, informatika tanár, osztályfőnök – 5.a
Bende-Hegyi Esztertanító, angol tanár, osztályfőnök – 3.a
Berta Erikaigazgatóhelyettes, matematika tanár
Bizik Esztermagyar tanár, német tanár, osztályfőnök – 8.a
Csapó-Kiss Edina Veronikareformátus hittan tanár
Deák Elza Izabellatanító, református hittan tanár, osztályfőnök – 4.a
Győri Gábor Dávidiskolalelkész
Győri János Sámuelnéevangélikus lelkész – hitoktató
Gyuricska Évaiskolatitkár
Karner Andreatanító
Kelemen Egonfizika – kémia tanár
Kovács Gáboriskolapszichológus
Kormos Józsefnékonyhai dolgozó
Körmendyné Felkai Gyöngyvérfejlesztő pedagógus
integráló munkaközösség vezető
Krapecz Imrénétanító
Lakos Krisztinapedagógiai asszisztens
Magyar Gabriella Mónikagyógypedagógus
Majoros Ildikóangol tanár
Dr. Majorné Kaszper Katalintanító, osztályfőnök – 2.a
Dr. Márkusné Győri Johanna Máriatanító, osztályfőnök 1.a
Molnár Zoltánnétestnevelő tanár
Nagy Tiborgondnok
Podmaniczky Andreapedagógiai asszisztens
Prekler Katalinnéptánc tanár
Rosza Kornéliatörténelem tanár, földrajz tanár, osztályfőnök – 6.a
Sinkovicz Lindatanító
Strauszné Garamvölgyi Grétaangol tanár, történelem tanár, osztályfőnök – 7.a
Sturovics Andreakonyhai dolgozó
Svajcsik Bea Júliamagyar tanár, angol tanár, osztályfőnök – 7. b
felső tagozatos munkaközösség vezető
Szepesiné Kőnig Zsuzsannainformatika tanár
Szikszóné Lelkes Krisztinakatolikus hittan tanár
Szrapkóné Katona Dóratanító, osztályfőnök – 1.b
alsó tagozatos munkaközösség vezető
Szűcs Lászlótanító, osztályfőnök – 2.b
Taigiszer Csabarajz és vizuális kultúra tanár, életvitel tanár
Dr. Takácsné Szmola Ildikótanító, osztályfőnök – 3.b
Tóth-Müller Adriennlogopédus
Tóthné Incze Katalintakarító
Ungvári Brigittapszichológus
Uri Mártaevangélikus hitoktató
Váradi Péternébiológia-földrajz-természettudomány tanár
Zámbóné Karner Anikó Ágotaintézményvezető-helyettes