Ablonczyné Vida Bettinamagyar tanár
Balaskó Évatanító, angol tanár
Balogh-Szekeres Ritatanító
Batkiné Szalontai Gyöngyvérmatematika tanár, osztályfőnök- 7.b
Batki Viktóriapedagógiai asszisztens
Bende-Hegyi Esztertanító, angol tanár, osztályfőnök – 1.a
Bihari Zsófiaiskolapszichológus
Bizik Esztermagyar tanár, német tanár, osztályfőnök – 6.a
Deák Elza Izabellatanító, református hittan tanár, osztályfőnök – 2.a
Kelemen Egonfizika tanár
Fekécs Miklós Zoltántestnevelő tanár
Győri Gábor Dávidiskolalelkész
Győri János Sámuelnéevangélikus lelkész – hitoktató
Karner Andreatanító, osztályfőnök – 4.a
Kormos Józsefnékonyhai dolgozó
Körmendyné Felkai Gyöngyvérfejlesztő pedagógus, integráló munkaközösség vezető
Krapecz Imrénétanító
Madarász Melindatanító, drámapedagógus
Magyar Gabriella Mónikagyógypedagógus
Dr.Majorné Kaszper Katalintanító, osztályfőnök – 4.b
Dr.Márkusné Győri Johanna Máriatanító, német tanár
Nagy Tiborgondnok
Nemesiné Zsolnay Orsolyafejlesztő pedagógus, francia tanár
Németh Antalnétakarító
Pálvölgyiné Császár Anitaiskolatitkár
Pap Erikamatematika tanár, osztályfőnök – 5.a
Podmaniczky Andreapedagógiai asszisztens
Prekler Katalinnéptánc tanár
Princz Máriatakarító
Rennerné Iván Anikótanító
Rosza Kornéliatörténelem tanár, földrajz tanár, osztályfőnök – 8.a
Strauszné Garamvölgyi Grétaangol tanár, történelem tanár, osztályfőnök – 7.a , felső tagozatos munkaközösség vezető
Sturovics Andreakonyhai dolgozó
Svajcsik Bea Júliamagyar tanár, angol tanár, osztályfőnök – 5. b
Szepesiné Kőnig Zsuzsannainformatika tanár
Szikszóné Lelkes Krisztinakatolikus hittan tanár
Szrapkóné Katona Dóratanító, osztályfőnök – 3.a , alsó tagozatos munkaközösség vezető
Szűcs Lászlótanító
Taigiszer Csabarajz és vizuális kultúra tanár, életvitel tanár, osztályfőnök – 8.b
Dr. Takácsné Szmola Ildikótanító, osztályfőnök – 1.b
Tóth-Müller Adriennlogopédus
Uri Mártaevangélikus hitoktató
Váradi Péternébiológia-földrajz tanár
Velkey Zsuzsánna Erzsébetének-zene tanár, kémia tanár
Zámbóné Karner Anikó Ágotaintézményvezető-helyettes