Balaskó Évatanító, angol tanár
Balogh-Szekeres Ritatanító
Batkiné Szalontai Gyöngyvérmatematika tanár, informatika tanár, osztályfőnök- 6.b
Bende-Hegyi Esztertanító, angol tanár, osztályfőnök – 4.b
Bizik Esztermagyar tanár, német tanár, osztályfőnök – 5.a
Deák Elza Izabellatanító, református hittan tanár, osztályfőnök – 1.a
Elekes Gabriellafizika tanár
Fekécs Miklós Zoltántestnevelő tanár
Huszár Károlykertész
Jurák Tamásmagyar tanár
Karner Andreatanító, osztályfőnök – 3.a
Kondor Kláraevangélikus hittan tanár
Kormos Józsefnékonyhai dolgozó
Körmendyné Felkai Gyöngyvérfejlesztő pedagógus, integráló munkaközösség vezető
Krapecz Imrénétanító
Madarász Melindatanító, drámapedagógus
Magyar Gabriella Mónikagyógypedagógus
Dr.Majorné Kaszper Katalintanító, osztályfőnök – 3.b
Dr.Márkusné Győri Johanna Máriatanító, német tanár
Nagy Tiborgondnok
Nemesiné Zsolnay Orsolyafejlesztő pedagógus
Pálvölgyiné Császár Anitaiskolatitkár,katolikus hittan tanár
Pap Erikamatematika tanár, osztályfőnök – 7.a
Podmaniczky Andreapedagógiai asszisztens
Prekler Katalinnéptánc tanár
Rosza Kornéliatörténelem tanár, földrajz tanár, osztályfőnök – 8.a
Strauszné Garamvölgyi Grétaangol tanár, történelem tanár, osztályfőnök – 6.a , felső tagozatos munkaközösség vezető
Sturovics Andreakonyhai dolgozó
Svajcsik Bea Júliamagyar tanár, angol tanár
Szalainé Karácsony Anna Máriamagyar tanár
Szepesiné Kőnig Zsuzsannainformatika tanár
Szikszóné Lelkes Krisztinakatolikus hittan tanár
Szrapkóné Katona Dóratanító, osztályfőnök – 2.a , alsó tagozatos munkaközösség vezető
Szűcs Lászlótanító, informatika tanár
Taigiszer Csabarajz és vizuális kultúra tanár, életvitel tanár, osztályfőnök – 7.b
Dr. Takácsné Szmola Ildikótanító, osztályfőnök – 4.a
Tóth Andrea xxxpedagógiai asszisztens
Tóth-Müller Adriennlogopédus
Uri Mártapedagógiai asszisztens, evangélikus hitoktató
Váradi Péternébiológia-földrajz tanár, napközis tanár
Velkey Zsuzsánna Erzsébetének-zene tanár, kémia tanár
Zámbóné Karner Anikó Ágotaintézményvezető-helyettes