Ablonczyné Vida Bettinamagyar tanár
Balaskó Évatanító, angol tanár
Balogh-Szekeres Ritatanító
Batkiné Szalontai Gyöngyvérmatematika tanár, osztályfőnök- 7.b
Bende-Hegyi Esztertanító, angol tanár, osztályfőnök – 1.a
Bizik Esztermagyar tanár, német tanár, osztályfőnök – 6.a
Deák Elza Izabellatanító, református hittan tanár, osztályfőnök – 2.a
Győri Gábor Dávidiskolalelkész
Győri János Sámuelnéevangélikus lelkész – hitoktató
Gyuricska Évaiskolatitkár
Juhász Eszteriskolapszichológus
Kelemen Egonfizika tanár
Karner Andreatanító, osztályfőnök – 4.a
Kormos Józsefnékonyhai dolgozó
Körmendyné Felkai Gyöngyvérfejlesztő pedagógus, integráló munkaközösség vezető
Krapecz Imrénétanító
Magyar Gabriella Mónikagyógypedagógus
Dr.Majorné Kaszper Katalintanító, osztályfőnök – 4.b
Dr.Márkusné Győri Johanna Máriatanító, német tanár
Molnár Zoltánnétestnevelő tanár
Nagy Tiborgondnok
Nemesiné Zsolnay Orsolyafejlesztő pedagógus, francia tanár
Pálvölgyiné Császár Anitapedagógiai asszisztens
Pap Erikamatematika tanár, osztályfőnök – 5.a
Podmaniczky Andreapedagógiai asszisztens
Prekler Katalinnéptánc tanár
Princz Máriatakarító
Rosza Kornéliatörténelem tanár, földrajz tanár, osztályfőnök – 8.a
Sinkovicz Lindatanító
Strauszné Garamvölgyi Grétaangol tanár, történelem tanár, osztályfőnök – 7.a , felső tagozatos munkaközösség vezető
Sturovics Andreakonyhai dolgozó
Svajcsik Bea Júliamagyar tanár, angol tanár, osztályfőnök – 5. b
Szepesiné Kőnig Zsuzsannainformatika tanár
Szikszóné Lelkes Krisztinakatolikus hittan tanár
Szrapkóné Katona Dóratanító, osztályfőnök – 3.a , alsó tagozatos munkaközösség vezető
Szűcs Lászlótanító
Taigiszer Csabarajz és vizuális kultúra tanár, életvitel tanár, osztályfőnök – 8.b
Dr. Takácsné Szmola Ildikótanító, osztályfőnök – 1.b
Tóth-Müller Adriennlogopédus
Uri Mártaevangélikus hitoktató
Váradi Péternébiológia-földrajz tanár
Velkey Zsuzsánna Erzsébetének-zene tanár, kémia tanár
Zámbóné Karner Anikó Ágotaintézményvezető-helyettes