Ádám Esztertanító
Balogh-Szekeres Ritatanító, ének-zene tanár
Batkiné Szalontai Gyöngyvérmatematika tanár, informatika tanár, osztályfőnök – 5.a
Bende-Hegyi Esztertanító, angol tanár, osztályfőnök – 3.a
Bizik Esztermagyar tanár, német tanár, osztályfőnök – 8.a
Csapó-Kiss Edina Veronikareformátus hittan tanár
Deák Elza Izabellatanító, református hittan tanár, osztályfőnök – 4.a
Győri Gábor Dávidiskolalelkész
Győri János Sámuelnéevangélikus lelkész – hitoktató
Gyuricska Évaiskolatitkár
Karner Andreatanító
Kelemen Egonfizika – kémia tanár
Kohári Erzsébetmagyar tanár
Kovács Gáboriskolapszichológus
Kormos Józsefnékonyhai dolgozó
Körmendyné Felkai Gyöngyvérfejlesztő pedagógus
integráló munkaközösség vezető
Krapecz Imrénétanító
Lakos Krisztinapedagógiai asszisztens
Magyar Gabriella Mónikagyógypedagógus
Majoros Ildikóangol tanár
Dr. Majorné Kaszper Katalintanító, osztályfőnök – 2.a
Dr. Márkusné Győri Johanna Máriatanító, osztályfőnök 1.a
Molnár Zoltánnétestnevelő tanár
Nagy Tiborgondnok
Pap Erikaigazgatóhelyettes, matematika tanár
Podmaniczky Andreapedagógiai asszisztens
Prekler Katalinnéptánc tanár
Princz Máriatakarító
Rosza Kornéliatörténelem tanár, földrajz tanár, osztályfőnök – 6.a
Sinkovicz Lindatanító
Strauszné Garamvölgyi Grétaangol tanár, történelem tanár, osztályfőnök – 7.a
Sturovics Andreakonyhai dolgozó
Svajcsik Bea Júliamagyar tanár, angol tanár, osztályfőnök – 7. b
felső tagozatos munkaközösség vezető
Szepesiné Kőnig Zsuzsannainformatika tanár
Szikszóné Lelkes Krisztinakatolikus hittan tanár
Szrapkóné Katona Dóratanító, osztályfőnök – 1.b
alsó tagozatos munkaközösség vezető
Szűcs Lászlótanító, osztályfőnök – 2.b
Taigiszer Csabarajz és vizuális kultúra tanár, életvitel tanár
Dr. Takácsné Szmola Ildikótanító, osztályfőnök – 3.b
Tóth-Müller Adriennlogopédus
Tóthné Incze Katalintakarító
Ungvári Brigittapszichológus
Uri Mártaevangélikus hitoktató
Váradi Péternébiológia-földrajz-természettudomány tanár
Zámbóné Karner Anikó Ágotaintézményvezető-helyettes