Ökomunkaterv általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2021/2022-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2021. szeptember

Ökoiskola kritériumrendszereFeladatok, tevékenységek Határidő Felelős

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése

1.a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának mérése, eredmények értékelése

1.b Iskola mindennapos működése

1.c Iskola rendezvényeinek, kirándulások környezetre gyakorolt hatása

folyamatostagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség
A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

–          Zöld növények ültetése.

–          Az iskola udvarának gondozása

–          Madárbarát kert kialakítása

–          Iskola dekorálása: plakátok, természetfotók, diákok rajzai, nemzeti ünnepek, jeles napok

folyamatostagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

B/ Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

–          Különböző pedagógiai módszerek és munkaformák alkalmazása

–          Szociális tanulás biztosítása

–          Helyi tanterv

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a

tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

–          Dök programok

–          Témahetek

–          Iskolai projektek

–          Kirándulások

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli

fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

–          környezetvédelmi akciókon való részvétel

–          környezetvizsgálati projekt

–          fenntarthatósági ill. újrahasznosítási központ

felkeresése

–          ökotakarítás

–          hulladékgyűjtés

Természet tanulmányozása:

–          kirándulások

–          ökonap

–          versenyek

–          projektek

–          Sztehlonap

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód

kialakítása:

–          iskolai testnevelés órák

–          sportversenyek

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény

programjaihoz

Hagyományőrző projektek

Sportprogramok

Papírgyűjtés

folyamatostagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség
D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk

folyamatostagintézmény-vezető
E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük

környezetünket

folyamatostagintézmény-vezető

 

Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola

ÖKOMUNKATERVE 2021-22. tanév

 

SZEPTEMBER
Dát.NapIdőpontEseményFelelős
7-8.kedd-szerdaAlsós kirándulás Kosdra a Robirtokra2-3-4. osztályfőnökök
13-17.PapírgyűjtésDÖK
24.péntek10:00Hálaadó istentisztelet – zöldség, gyümölcs adomány a Pilisi Bárka Egyesületnekiskolalelkész
24.péntek12:00Magyar Diáksport Napjatestnevelő
25. szombatMedve Matek Szabadtéri versenyBatkiné Gyöngyvér, Papp Erika
 
OKTÓBER
DátumNapIdőpontEseményFelelős
4.hétfőFejlesztő foglalkozások indításaFejlesztő munkaközösség

1.

4-8

péntek

hétfő

kedd

szerda

PROJEKT napok

– közös iskoladíszítés

– virágok ültetése

– kertgondozás

– versmondó verseny evangélius költőktől

– szépolvasó verseny

tantestület

 

Karner A, Bende E, Sinkovich Linda

 

Deák I, Szmola I, Kaszper K.

15.péntek14:00Bolhapiac – újrahasznosítás

Deák Izabella,

Balaskó Éva

NOVEMBER
DátumNapIdőpontEseményFelelős
15.-19.-igHétfő-péntek

Iskolai rajzverseny

téma: 10 éves az iskolánk

 

rajztanárok

26.

 

péntekAdventi készülődés kézműves naposztályfőnökök
 
ÁPRILIS
DátumNapIdőpontEseményFelelős
21-22cs-pOsztálykirándulásosztályfőnökök
MÁJUS
DátumNapIdőpontEseményFelelős
6.

Iskolai természettudományi nap – verseny

Kisállatokat délutánja

környezetismeret és természetismeret tanárok
JÚNIUS
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
3.péntek

Nemzeti összetartozás napja

 

történelem tanárok

3.

 

péntek

Sztehlo Művészeti nap – természetvédelmi nap

Pünkösdi Istentisztelet

6.TMMN

Zámbóné Karner Anikó igh.

Ökomunkaterv általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2020/2021-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2020. szeptember

Ökoiskola kritériumrendszere

 

Feladatok, tevékenységek

 

Határidő

 

Felelős

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése

1.a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának mérése, eredmények értékelése

1.b Iskola mindennapos működése

1.c Iskola rendezvényeinek, kirándulások környezetre gyakorolt hatása

folyamatostagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség
A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

–          Zöld növények ültetése.

–          Az iskola udvarának gondozása

–          Madárbarát kert kialakítása

–          Iskola dekorálása: plakátok, természetfotók, diákok rajzai, nemzeti ünnepek, jeles napok

folyamatostagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

B/ Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

–          Különböző pedagógiai módszerek és munkafotmák alkalmazása

–          Szociális tanulás biztosítása

–          Helyi tanterv

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

–          Dök programok

–          Témahetek

–          Iskolai projektek

–          Kirándulások

 

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

–          környezetvédelmi akciókon való részvétel

–          környezetvizsgálati projekt

–          fenntarthatósági ill. újrahasznosítási központ felkeresése

–          ökotakarítás

–          hulladékgyűjtés

Természet tanulmányozása:

–          kirándulások

–          ökonap

–          versenyek

–          projektek

–          Sztehlonap

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

–          iskolai testnevelés órák

–          sportversenyek

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény programjaihoz

Hagyományőrző projektek

Sportprogramok

Papírgyűjtés

folyamatostagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség
D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk

folyamatostagintézmény-vezető
E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük környezetünket

folyamatostagintézmény-vezető

 

Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola

ÖKOMUNKATERV A 2020/21-ES TANÉVBEN

 

SZEPTEMBER
DátumNapIdőpontEseményFelelős
25.péntekHálaadó istentiszteletiskolalelkész
25.péntekMagyar Diáksport Napjatestnevelő
25.péntek9:00Hálaadó Istentiszteletiskolalelkész
OKTÓBER
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
1.csütörtökd.e.Zene Világnapja, megünneplése osztályonként, ének óránVelkey Zsuzsanna ének tanár
2. péntekTantestületi szakmai napZámbóné Karner Anikó igh
NOVEMBER
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
16.-20.-igHétfő-péntek

Iskolai rajzverseny

 

rajztanárok

27.

 

péntekAdventi készülődés kézműves naposztályfőnökök
 DECEMBER
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
12.szombatDigitális távoktatásban valósul megintézményvezető, szaktanárok
ÁPRILIS
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
Iskolai olvasóverseny a hónap folyamánmagyar tanárok
MÁJUS
7.péntekIskolai természettudományi versenykörnyezetismeret és természetismeret tanárok
27.-28.Csütörtök-péntekosztálykirándulásokmunkaközösség vezetők, osztályfőnökök
Május 31.-június 4.-igHétfőtől péntekigSztehlo ProjekthétZámbóné Karner Anikó igh., Győri Gábor Dávid iskolalelkész,hitoktatók és osztályfőnökök
Diák csendesnap
JÚNIUS

Ökomunkaterv beszámoló általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2020/2021-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2021. június

Ökoiskola kritériumrendszere

Megvalósulás

Ebben a tanévben a fokozott járványhelyzet miatti intézkedések nem tették lehetővé a teljeskörű programmegvalósítást

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése     

A tanév elején az össziskolai munkatervvel egy időben készül el az öko munkaterv ennek szerves tartozéka a programmegvalósítást bemutató havi programterv

A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

Az iskola udvarán található nagyméretű kaspókba évelő virágok ültetése ősszel és tavasszal osztályonként – ezek gondozása

Lombok söprése, gyűjtése. A Zergelak udvarán madárbarát kert kialakítása – a madarak etetése madáretetőben.

Szemétszedés az udvaron ill. az iskola környékén.

A tantermek dekorálása augusztusban illetve az aktualitásnak megfelelően rendszeresen. Az ebédlő dekorációját minden hónapban más- más évfolyam végzi.

B/ Tanulás-tanítás

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

A tanítási órákon a pedagógusok rendszeresen alkalmazzák a kooperatív tanulás-tanítás módszerét. A digitális táblák és tabletek használata csökkenti a papítfelhasználást és a krétapor mérgező hatását.

Digitális távoktatásban a Genially programban valósult meg egy programunk természettel kapcsolatos témák feldolgozása volt.

Tanulmányi vetélkedők a fenntarthatóság pedagógiájának megvalósulása érdekében:

Ebben a tanévben a fokozott járványhelyzet miatti intézkedések nem tették lehetővé a hagyományosan megszervezett versenyek, vetélkedők megtartását.

Az iskolai hagyományos természettudományi versen yonline formában valósult meg.

Iskolai rajzversenyt szerveztünk „Az állatok lakhelye” témában installációk készítése – 20 alkotás készült el.

Múzeum és kiállítás látogatások:

Ebben a tanévben a fokozott járványhelyzet miatti intézkedések nem tették lehetővé

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

A pedagógusok belső képzésben a természetvédelem témakörben tartottak tudásátadást október

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

–          Ökotakarítás – az udvaron lévő avar összesöprése

–          Hulladékgyűjtés – évente 2 alakalommal papírgyűjtés október és május hónapban

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

–          Iskolai testnevelés órák – összel és tavasszal a testnevelés órákat a Zergelak udvarán lévő műfüves focipályán tartjuk

–          Sportversenyek – iskolai szintű játékos sportversenyeket szervezünk: asztalitenisz, foci, kosárdobás. A kerületi versenyeken nem veszünk részt.

–          A Magyar Diáksport Napja közös iskolai programban valósult meg.

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény programjaihoz

Ebben a tanévben a fokozott járványhelyzet miatti intézkedések nem tették lehetővé

Hagyományőrző projektek

Hagyományaink egyházi iskola lévén leginkább az egyházi ünnepekhez kapcsolódnak.

A teremtés hetén istentisztelet keretében az összegyűjtött és megáldott zöldség-gyümölcs adományokat ebben az évben a kerületi hajléktalanoknak ajánlottuk fel.

Ádventi kézműves foglalkozáson saját magunk által készített ajándékokat ádventi koszorúkat készítünk.

D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

A járványhelyzet miatt online ZOOM felületen tartottuk a kapcsolatot

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk minden érdeklődőt a progaramokról

E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük környezetünket

 

Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola

ÖKOMUNKATERV BESZÁMOLÓ A 2020/21-ES TANÉVBEN

 

SZEPTEMBER
DátumNapIdőpontEseményMegvalősulás
25.péntekHálaadó istentiszteletHagyományokhoz híven megtartottuk – adományokat gyűjtöttünk
25.péntekMagyar Diáksport NapjaA testnevelés órákon illetve délután közös sportot szerveztünk
OKTÓBER
DátumNapIdőpontEseményMegvelósulás
1.csütörtökd.e.

Zene Világnapja,

 

megünneplése osztályonként, ének órán

2.

1.TMMN

péntekTantestületi szakmai nap – természetvédelemOnline formában valósult meg – belső képzés
NOVEMBER
DátumNapIdőpontEseményMegvalósulás
27.péntekAdventi készülődés kézműves nap
16.-20.-igHétfő-péntekIskolai rajzverseny„Az állatok lakhelye” témában installációk készítése – 20 alkotás készült el

 

DECEMBER

DátumNapIdőpontEseményMegvalósulás
12.szombatDigitális távoktatásban valósul meg – természetismeret támákGenially programban elkészített osztályszintű feladatokkal valósítottuk meg

 

ÁPRILIS
DátumNapIdőpontEseményMegvalósulás
Iskolai olvasóverseny a hónap folyamán – ismeretterjesztő olvasmányokJárványhelyzet miatt elmaradt.
MÁJUS
DátumNapIdőpontEseményMegvalósulás
7.péntekIskolai természettudományi versenyOnline formában valósult meg
JÚNIUS
DátumNapIdőpontEseményMegvalósulás
Május 31.-június 4.-igHétfőtől péntekig

Sztehlo Projekthét

Diák csendesnap

Járványhelyzet miatt elmaradt.

Ökomunkaterv általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2019/2020-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2019. szeptember

Ökoiskola kritériumrendszere

 

Feladatok, tevékenységek

 

Határidő

 

Felelős

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése

1.a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának mérése, eredmények értékelése

1.b Iskola mindennapos működése

1.c Iskola rendezvényeinek, kirándulások környezetre gyakorolt hatása

 

 

 

folyamatos

 

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

–          Zöld növények ültetése.

–          Az iskola udvarának gondozása

–          Madárbarát kert kialakítása

–          Iskola dekorálása: plakátok, természetfotók, diákok rajzai, nemzeti ünnepek, jeles napok

 

 

folyamatos

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

B/ Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

–          Különböző pedagógiai módszerek és munkafotmák alkalmazása

–          Szociális tanulás biztosítása

–          Helyi tanterv

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

–          Dök programok

–          Témahetek

–          Iskolai projektek

–          Kirándulások

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

–          környezetvédelmi akciókon való részvétel

–          környezetvizsgálati projekt

–          fenntarthatósági ill. újrahasznosítási központ felkeresése

–          ökotakarítás

–          hulladékgyűjtés

 

Természet tanulmányozása:

–          kirándulások

–          ökonap

–          versenyek

–          projektek

–          Sztehlonap

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

–          iskolai testnevelés órák

–          sportversenyek

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény programjaihoz

Hagyományőrző projektek

Sportprogramok

Papírgyűjtés

 

 

folyamatos

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség
D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

 

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk

 

folyamatos

tagintézmény-vezető
E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük környezetünket

 

 

folyamatos

tagintézmény-vezető

 

ÖKOMUNKATERV A 2019/2020-ES TANÉVBEN
SZEPTEMBER
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
25.szerdaSztehlo Gábor születésnapja megemlékezés beszélgetőkörön.osztályfőnökök
27.péntek14.30Bolhapiac az ebédlőbenTakácsné Szmola Ildikó
30.hétfő15.00alsós Bocsi matekversenySzűcs László
26.csütörtökNépmese világnapjamagyartanárok
27.péntek11:00Hálaadó istentiszteletiskolalelkész
OKTÓBER
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
1.kedd14:30Zene világnapjaVelkey Zs
2.szerda14:30Bocsi felsős matekversenyBatkiné, Pap E
14.- 18.PapírgyűjtésBatkiné
16.szerda15:00

Országismereti vetélkedő

7-8.o.

nyelvtanárok
16.szerdaEmese park alsó tagozatos kirándulásKaszper Katalin
NOVEMBER
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
28.Kerületi versmondó versenyJurák Tamás
DECEMBER
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
1.vasárnap10:00

Adventi templomi gyertyagyújtás

6.a b részvétele az istentiszteleten

Velkey Zsuzsa

osztályfőnökök

2.hétfő14.30-17.00Adventi délutánmunkaközösségvezetők
2.-7. Projekthétosztályfőnökök
7.szombatProjekthét ünnepélyes zárásaintézményvezető-helyettes
17.kedd17:00Iskolai karácsony istentiszteletIskolalelkész, 2-6. osztályfőnök
JANUÁR
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
6.hétfő8-12:00

Diák csendesnap

TMMN 1.

iskolalelkész
 8.szerdaNETFIT mérés kezdéseFekécs Miklós
22.szerdaA magyar kultúra napjamagyartanárok
FEBRUÁR
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
10.-15.14:00Alsós és felsős szépolvasási versenyDeák I, Takácsné, Bízik E. , Jurák T.
MÁRCIUS
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
13.péntek8:00Márc. 15. megemlékezésBízik E.
16.hétfő

TMMN 4.

Tanári csendes nap

iskolalelkész
23.-27.Digitális témahétInformatika tanár
ÁPRILIS
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
08.szerda9:00Húsvéti istentiszteletiskolalelkész
08.szerda11:00költészet napjaSzrapkóné, Velkey Zs, Krapecz
17.szerda9:00-13:00TMMN  4. Szakmai nap- Élménypedagógia témábaniskolalelkész
16.-17. csütörtök-péntekOsztálykirándulásosztályfőnökök
20.-24.Papírgyűjtés
24.péntek15:00Föld NapjaVáradi Péterné
 Medve matek versenyBatkiné
MÁJUS
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
Kincskereső kulturális találkozóMagyar Gabriella
8.péntek15:00Föld NapjaVáradi Péterné
JÚNIUS
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
05.péntek8:00 -17:00  Pünkösdi istentisztelet, TMMN  6. Sztehlo-napStrauszné, Batkiné, Körmendyné, Szrapkóné

 

Ökomunkaterv beszámoló általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2019/2020-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2020. június

Ökoiskola kritériumrendszereMegvalósulás

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése     

A tanév elején az össziskolai munkatervvel egy időben készül el az öko munkaterv ennek szerves tartozéka a programmegvalósítást bemutató havi programterv

A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

Az iskola udvarán található nagyméretű kaspókba évelő virágok ültetése ősszel és tavasszal osztályonként – ezek gondozása

Lombok söprése, gyűjtése. A Zergelak udvarán madárbarát kert kialakítása – a madarak etetése madáretetőben.

Szemétszedés az udvaron ill. az iskola környékén.

A tantermek dekorálása augusztusban illetve az aktualitásnak megfelelően rendszeresen. Az ebédlő dekorációját minden hónapban más- más évfolyam végzi.

B/ Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

Két alkalommal volt a tanároknak belső módszertani képzés ebben a tanévben: tanulástámogató kommunikáció és kérdéstipológia témakörben

Tanulmányi vetélkedők a fenntarthatóság pedagógiájának megvalósulása érdekében:

–          Bocsi matekverseny – hagyományosan atöbb csapattal a Gellérthegyen kerül megrendezésre ez a budapesti program

–          Országismereti vetélkedő

–          Kerületi nyelvi – informatikai verseny

–          Kerületi népdal verseny

–          Kerületi német és angol szavalóverseny

–          Bólyai matematika verseny

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

–          Dök programok – Sztehlo Nap – a vészhelyzet miatt elmaradt

–          Témahetek – a vészhelyzet miatt elmaradt

–          Iskolai projektek – Sztehlo projekt – ünnepek és népszokások tablók, kiállítások, jelenetek készítése, kiselőadások múzeumi látogatások

–          Kirándulások  – a vészhelyzet miatt elmaradt

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

–          Ökotakarítás – az udvaron lévő avar összesöprése

–          Hulladékgyűjtés – 1  alakalommal papírgyűjtés október hónapban

–          Bolhapiac – az újrahasznosítás lehetséges formája – hagyományosan kerül minden évben megrendezésre

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

–          Iskolai testnevelés órák – összel a testnevelés órákat a Zergelak udvarán lévő műfüves focipályán tartjuk

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény programjaihoz

–          a vészhelyzet miatt elmaradt

Hagyományőrző projektek

Hagyományaink egyházi iskola lévén leginkább az egyházi ünnepekhez kapcsolódnak.

A teremtés hetén istentisztelet keretében az összegyűjtött és megáldott zöldség-gyümölcs adományokat ebben az évben a kerületi hajléktalanoknak ajánlottuk fel.

Ádventi kézműves foglalkozáson saját magunk által készített ajándékokat ádventi koszorúkat készítünk.

D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

Az egyházi intézményekkel szakmai konferenciákon

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk minden érdeklődőt a progaramokról

E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük környezetünket

 

ÖKO PROGRAMOK TELJESÜLÉSE

2019/2020-ES TANÉV

SZEPTEMBER
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
25.szerdaSztehlo Gábor születésnapja megemlékezés beszélgetőkörön.Beszélgetőkörön minden osztályunk megemlékezett iskolánk névadójáról.
27. péntek14.30Bolhapiac az ebédlőbenMintegy 50 diákunk részvételével rendben lezajlott ez a kedvelt iskolai program.
30.hétfő15.00alsós Bocsi matekversenyKb. 40 kisdiákunk aktív részvételével sikeresen lezajlott ez a matematikát népszerűsítő házi verseny.
24.kedd8.00Emese park alsós kirándulásMinden alsós osztályunk részt vett ezen az emlékezetes őszi tanulmányi kiránduláson.
26.csütörtökNépmese világnapjaMinden osztályunk magyar órán népmeseolvasással emlékezett meg erről a jeles napról.
27.péntek11:00Hálaadó istentiszteletA közeli katolikus templom kertjében  lezajlott esemény során osztályonként gyümölcsöket és zöldségeket gyűjtöttünk. Ezeket iskolalelkészünk rászoruló embertársaink számára továbbította.
OKTÓBER
2.szerda14:30Bocsi felsős matekversenyKb. 40 diákunk aktív részvételével sikeresen lezajlott ez a matematikát népszerűsítő házi verseny. Szervezte Batkiné és Pap Erika matematika tanáraink
7-8Hétfő, kedddélelőttÁsványkiállítás, előadások évfolyamonkéntÖsszes osztályunk részt vett 1-1 ásványtani előadáson ezen a délelőttön.
14.- 18.papírgyűjtésMinden osztályunk aktív részvételével megvalósult. A papírgyűjtési pénzből sportszereket, társasjátékokat veszünk.
17.csütörtök15:00Országismereti vetélkedő

9 diákunk részt vett, németes csapatunk 2. helyezést ért el

Bizik Eszter felkészítésével

NOVEMBER
21.csütörtök14.00Kerületi nyelvi- informatikai csapatverseny

2 csapattal helytálltunk. Felkészítő: Königh Zs.

Bizik Eszter és Strauszné G. Gréta

DECEMBER
2.hétfő14.30-17.00Adventi délutánDiákseregünk és kollégáink színes forgataggal, kézműveskedéssel, koszorú készítéssel, gyertyafényes énekléssel köszöntötték az advent kezdetét.
2.-7. ProjekthétIskolánk hagyományos projekthetén idén az ünnepek és  népszokások volt a téma. Minden osztályunk különböző ünnepeinkhez tartozó egy- egy népszokást dolgozott fel. Az elkészített plakátok, kiselőadások és egyéb kézműves munkák bemutatása a záró délelőttön valósult meg.
17.kedd17:00Iskolai karácsony istentiszteletMásodikos és hatodikos évfolyamunk aktív közreműködésével lezajlott gyülekezeti templomunkban a hagyományos iskolai karácsonyi istentiszteletünk.
JANUÁR
6.péntek8-12:00Diák csendesnap TMMN 1.Külsős hittérítők és a vasárnapi iskolaszövetség munkatársainak előadása és beszélgetése segítségével zajlott ez a lelki nap.
10.péntekKerületi népdal verseny

12 fő részt vett, 2 arany minősítés és egy ezüst minősítést szereztünk.

Felkészítő: Velkey Zsuzsanna

22.szerdaA magyar kultúra napjaBeszélgető körön osztályonként emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról.
22.szerda14.00Kerületi német szavalóverseny

Borkó Márton 5. osztályos tanuló kiemelt arany minősítést szerzett

Felkészítő tanára: dr.

Márkusné Győri Johanna

23.csütörtök14.00Kerületi Szent László történelem verseny1 csapattal részt vettünk.
Kerületi informatika versenyKésőbbi dátumra elhalasztva.

Kerületi Bolyai Matematika

Versenyen részt vettünk.

3 fő (Bencze Brigitta, Márkus Mánuel és Szupkay Barnabás) első helyezést ért el
FEBRUÁR
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
6.csütörtök14.00Jelnyelvi játszóház a 2. A részéreA diákok beszámolói alapján hasznos programon vehettek részt.
10-12.Hétfő-szerda14.00Alsós és felsős szépolvasási házi versenyMagyar tanárok és osztályfőnökök szervezésével kb. 50 diákot megmozgató, jó hangulatú házi verseny
18.kedd15.00Kerületi angol nyelvi versmondó versenyen részt vettünk.Juhász Levente 5.osztály ezüst minősítést, Zsoldos Dominik és Ódor Levente 6.a osztályos tanulók bronz minősítést szereztek. Felk.: Strauszné
20.csütörtök15.00

Kerületi informatika verseny szervezése: 8 fővel részt vettünk,

 

Szövegszerkesztés: Bence Brigitta 2.hely

Táblázatkezelés: Dombora András 3.hely

Prezentáció készítés: Dombora András 2.hely , szervezte Kőnigh Zsuzsanna

26.szerda8.00-16.00Képzés a gimnáziumban:Tanulástámogató kommunikáció fejlesztéseHasznos továbbképzésnek ítélték meg a résztvevők.
26.szerda14.00Alsós matematika versenyKb. 35 diákunk mérettette meg magát házi versenyünkön.
27.csütörtök8.00-14.00TMMN 2.:Szakmai nap: belső továbbképzés: motiváció/ kérdéstipológia/ robotikaZámbóné Karner Anikó, Jó hangulatú továbbképzésünkön elmélyítettük ismereteinket a megadott témákban.
MÁRCIUS
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
13.péntek8.00, 9.00Március 15.-ei megemlékezésAz 5.évfolyam igényes műsorát láthattuk, Bízik Eszter felkészítésével

Ökomunkaterv általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2018/2019-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2018. szeptember 26.

 

Ökoiskola kritériumrendszere

 

Feladatok, tevékenységek

 

Határidő

 

Felelős

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése

1.a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának mérése, eredmények értékelése

1.b Iskola mindennapos működése

1.c Iskola rendezvényeinek, kirándulások környezetre gyakorolt hatása

 

 

folyamatos

 

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

–          Zöld növények ültetése.

–          Az iskola udvarának gondozása

–          Madárbarát kert kialakítása

–          Iskola dekorálása: plakátok, természetfotók, diákok rajzai, nemzeti ünnepek, jeles napok

 

 

folyamatos

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

B/ Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

–          Különböző pedagógiai módszerek és munkafotmák alkalmazása

–          Szociális tanulás biztosítása

–          Helyi tanterv

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

–          Dök programok

–          Témahetek

–          Iskolai projektek

–          Kirándulások

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

–          környezetvédelmi akciókon való részvétel

–          környezetvizsgálati projekt

–          fenntarthatósági ill. újrahasznosítási központ felkeresése

–          ökotakarítás

–          hulladékgyűjtés

Természet tanulmányozása:

–          kirándulások

–          ökonap

–          versenyek

–          projektek

–          Sztehlonap

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

–          iskolai testnevelés órák

–          sportversenyek

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény programjaihoz

Hagyományőrző projektek

Sportprogramok

Papírgyűjtés

 

 

folyamatos

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség
D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk

 

folyamatos

tagintézmény-vezető
E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük környezetünket

 

 

folyamatos

tagintézmény-vezető

 

ÖKO PROGRAMOK A 2018/19-ES TANÉVBEN
SZEPTEMBER
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
14.péntekSztehlo Gábor születésnapja megemlékezés beszélgetőkörön.osztályfőnökök
21. péntek14.00Bolhapiac az ebédlőbenTakácsné Szmola Ildikó
27.csütörtök15.00alsós Bocsi matekverseny
25.keddÁllatkerti tanórák alsósoknak az Állatok Világnapja alkalmábólRosza Nelli
26.szerda10.00Állatkerti tanórák felsősöknek az Állatok Világnapja alkalmábólRosza Nelli
28. péntekNépmese világnapjamagyartanárok
OKTÓBER
5.péntek11:00Hálaadó istentiszteletiskolalelkész
3.szerda14:30Bocsi felsős matekversenyBatkiné, Pap E
08. – 13. hétfőtől péntekig14:00 – 16:00Sztehlo Gábor projekthét (dec. 1 és 15. szombatok ledolgozása délutánonként )intézményvezető-helyettes
18. csütörtök14:00Iskolai szavalóversenyKarner Andrea, Bízik Eszter
18.csütörtök15:00Országismereti vetélkedőBizik Eszter
26.péntek11:00Reformáció istentiszteletiskolalelkész
Így tanulunk mi!  Módszertani délutánok felsősöknekNemesné Zsolnay O, Sebők Zs
NOVEMBER
29. Kerületi versmondó versenymagyartanárok
30.péntekAdventi délutánhittan tanárok
DECEMBER
18.kedd17:00Iskolai karácsony istentiszteletosztályfőnök
JANUÁR
4.péntek8-12:00Diák csendesnap TMMN 2.iskolalelkész
22.keddA magyar kultúra napjamagyartanárok
Kerületi népdal versenyVelkey Zsuzsa
FEBRUÁR
6.szerda14:00Alsós szépolvasási versenyDeák I, Takácsné
Zrínyi matekverseny megyei fordulóBatkiné, Kaszper K
MÁRCIUS
1.péntek14:30Matematika verseny alsó tagozatKaszper Katalin, Szűcs L
7.csüt14:30Alsós és felsős házi angol versenyStrauszné, Bende Hegyi E, Swajcsik
14.csüt10:00Múzeumlátogatásosztályfőnökök
21.csüt14:00Kerületi Tímár Éva angol versmondó versenyStrauszné, Bende Hegyi E, Swajcsik
ÁPRILIS
11.csütörtök12:00költészet napjaSzrapkóné, Velkey Zs, Krapecz
16.kedd11:00Húsvéti istentiszteletiskolalelkész
17.szerda9:00-13:00TMMN 4. Szakmai nap- Élménypedagógia témábaniskolalelkész
25 -26csütörtök-péntekOsztálykirándulásosztályfőnökök
 Medve matek versenyBatkiné
 Fejér Lipót matematika versenyBatkiné
MÁJUS
DátumNapIdőpontEseményFelelős(ök)
3.péntek15:00Föld NapjaSzabó Ildikó, Balaskó Éva
6hétfő17:00Anyák Napi istentiszteletGyőri Dávid, Szrapkóné, Balaskó É
8.szerda15.00Sztehlo nap megbeszélésosztályfőnökök
9.csütörtökKincskereső kulturális találkozóMagyar Gabriella
JÚNIUS
07.péntek8:00 -17:00TMMN 6. Sztehlo-napStrauszné, Batkiné, Körmendyné, Szrapkóné
11.kedd8:00 -13:00SportnapFekécs Miklós, Takácsné

 

Ökomunkaterv beszámoló általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2018/2019-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2019. június

Ökoiskola kritériumrendszereMegvalósulás

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése     

A tanév elején az össziskolai munkatervvel egy időben készül el az öko munkaterv ennek szerves tartozéka a programmegvalósítást bemutató havi programterv

A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

Az iskola udvarán található nagyméretű kaspókba évelő virágok ültetése ősszel és tavasszal osztályonként – ezek gondozása

Lombok söprése, gyűjtése. A Zergelak udvarán madárbarát kert kialakítása – a madarak etetése madáretetőben.

Szemétszedés az udvaron ill. az iskola környékén.

A tantermek dekorálása augusztusban illetve az aktualitásnak megfelelően rendszeresen. Az ebédlő dekorációját minden hónapban más- más évfolyam végzi.

B/ Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

A tanítási órákon a pedagógusok rendszeresen alkalmazzák a kooperatív tanulás-tanítás módszerét. A digitális táblák és tabletek használata csökkenti a papítfelhasználást és a krétapor mérgező hatását.

Tanulmányi vetélkedők a fenntarthatóság pedagógiájának megvalósulása érdekében:

–          Bocsi matekverseny – hagyományosan atöbb csapattal a Gellérthegyen kerül megrendezésre ez a budapesti program

–          Bólyai matematika verseny

–          Kerületi Diák Hetek vetélkedő – energiatakarékosság vetélkedő

–          Nagy Tihamér informatika verseny

Múzeum és kiállítás látogatások:

–          Természettudományi Múzeum a biológia tanításának jó színtere- múzeumpedagógiai óra a 6. osztály vette rajta részt

–          Tűzoltó Múzeum 3.a és b osztáy

–          Bonbonetti gyárlátogatás 6. évfolyam

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

–          Dök programok – Sztehlo Nap – egész napos kulturális, sport és játékprogram

–          Témahetek – Állatok Világnapja kapcsán állatkerti tanórák szervezése, interaktív foglalkozás és kiállítás az alsó tagozatosoknak a 3. évfolyam szervezésében

–          Iskolai projektek – Sztehlo projekt – a névadó életének és munkásságának megismerése, tablók, kiállítások, jelenetek készítése, múzeumi látogatások

–          Kirándulások

– éjszakai akadályvereny ( 3.),

-kirándulás a Róka hegyre (5.évf.)

-2 napos osztálykirándulás: alsó tagozat Piliscsaba, felső tagozat: Szeged

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

Fenntarthatósági ill. újrahasznosítási központ felkeresése

– a Meteorológiai állomás és a Fővárosi Hulladékhasznosító meglátogatása

–          Ökotakarítás – az udvaron lévő avar összesöprése

–          Hulladékgyűjtés – évente 2 alakalommal papírgyűjtés október és május hónapban

–          Bolhapiac – az újrahasznosítás lehetséges formája – hagyományosan kerül minden évben megrendezésre

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

–          Iskolai testnevelés órák – összel és tavasszal a testnevelés órákat a Zergelak udvarán lévő műfüves focipályán tartjuk

–          Sportversenyek – iskolai szintű játékos sportversenyeket szervezünk: asztalitenisz, foci, kosárdobás. A kerületi versenyeken nem veszünk részt.

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény programjaihoz

Osztályszinten veszünk részt néhány múzeumi foglalkozáson.

Hagyományőrző projektek

Hagyományaink egyházi iskola lévén leginkább az egyházi ünnepekhez kapcsolódnak.

A teremtés hetén istentisztelet keretében az összegyűjtött és megáldott zöldség-gyümölcs adományokat ebben az évben a kerületi hajléktalanoknak ajánlottuk fel.

Ádventi kézműves foglalkozáson saját magunk által készített ajándékokat ádventi koszorúkat készítünk.

D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

Az egyházi intézményekkel szakmai konferenciákon

– “Így tanulunk mi” módszertani képzés

–  vetélkedőkön veszünk részt

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk minden érdeklődőt a progaramokról

E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük környezetünket

 

Ökoprogramok tanév végi megvalósulása 2018-19. tanév
SZEPTEMBER
DátumEseményÉrtékelés
21.Bolhapiac az ebédlőbenIdén is nagy sikerrel lezajlott ez a hagyományos programunk
26.Alsós Bocsi matekversenyNagy érdeklődés mellett lezajlott
25.Állatkerti tanórák alsósoknak az Állatok Világnapja alkalmábólIdén is egy kellemes és hasznos napot tölthettek diákjaink a Fővarosi Állatkertben, ahol minden osztály a korosztályának és érdeklődésének megfelelő tanórán is részt vehetett
26.Állatkerti tanórák felsősöknek az Állatok Világnapja alkalmábólIden is egy kellemes és hasznos napot tölthettek diakjaink a Fővarosi Állatkertben, ahol minden osztály a korosztályának és érdeklődésének megfelelő tanórán is részt vehetett
28.„Éjszakai” akadályverseny a 3.b osztálynak.Jó hangulatban, sok szülő részvételével lezajlott
28.Népmese világnapjaEzen a napon osztályonkénti népmese olvasással és filmvetítessel emlékeztünk meg a népmese fontosságára
5. évf. kirándulás a Róka hegyresok érdeklődővel izgalmas kirándulás
OKTÓBER
DátumEseményÉrtékelés
5.Hálaadó istentiszteletHagyományaink szerint szabad téren zajlott, az őszi terményeket idén egy hajléktalanszállónak ajánlottuk fel
3.Bocsi felsős matekversenyBetegség miatt elmaradt
08. – 13.Sztehlo Gábor projekthét (dec. 1 és 15. szombatok ledolgozása délutánonként )Iskolánk összes diákjának és pedagógusának részvételével sikeres es színes délutáni programok keretében körüljártuk Sztehlo Gabor személyiségét és munkásságát. A projekthetet előadással zártuk. A hét folyamán a nyolcadik évfolyam ellátogatott az Országos Evangélikus  Múzeumba.
Így tanulunk mi!  Módszertani délutánok felsősöknekMintegy 25 felsős diák érdeklődése és aktív reszvétele kísérte ezt a 4  délutánt magába foglaló sikeres kezdeményezést, melyet iskolapszichológusunk és fejlesztőink tartottak
12.Bolyai matematika versenyNyolcadikosaink a 18. helyen végeztek, felnőtt csapatunk 12. helyezett lett, hetedikeseink 8. helyezést értek el
Termeszettudományi Múzeum látogatása6. B osztály programja
NOVEMBER
DátumEseményÉrtékelés
6.ikonfestő rajzóra meghívott művész vezetésével a 3.b.-bendiákok lelkes részvételével lezajlott
6. – 7.Kerületi Diák Hetek vetélkedőiSzabadulószoba és Energiatakarékosság vetélkedő: 3. – 3. helyezés
10.Családi nap 4.o.Péterhalmi erdőben a családok egy délutánt töltöttek el .
14.Nemes Tihamér informatika verseny15 diákkal részt vettünk
22.Szakmai délután. Motivációs játékok.Érdekes , hasznos délutánt töltöttünk el sok kolléga részvételével.
28.PalántaKülföldi hittérítők színes előadása a felsőbb tagozatos angolos diákjainknak
30.Szülők értestése gyenge tanulmányi eredményrőlMegtörtént
30.Adventi délutánIskolánk összes diákja és pedagógusa részvételével kellemes adventi készülődéssel töltöttük ezt a hagyományos programot, esti gyertyafényes énekléssel zárva.
6.-7.Kerületi diákhétVarga Ildikó  vezetésével természetismereti vetélkedő és szabadulószoba programokon vettünk részt 14 fővel
DECEMBER
DátumEseményÉrtékelés
19.-20.mézeskalács sütés 3.a és bFinom sütemények készültek
JANUÁR
DátumEseményÉrtékelés
4.Diák csendesnap TMMN 2.Rózsa Művelődési Házban hitre buzdító színdarab megtekintése
01.18.-05.31CSIÍP program 3.b.Bende_Hegyi Eszter és Magyar Gabriella vezetésével sikeresen lezajlott autista érzékenyítő programsorozat
22.Hatodik évfolyam a Bonbonetti gyárba látogatRendben megtörtént
FEBRUÁR  
 Pál utcai fiúk séta 6. évfolyamizgalmas séta rendben megtörtént
MÁRCIUS  
7.Kavics klubGyőri Gábor és műszakban lévő kollégák szervezésében lezajlott
12.Múzeum látogatás _ Tűzoltó Múzeum 3.b 3.aBende Hegyi Eszter, Dr. Takácsné szervezésében lezajlott
20.Interaktív foglakozás a Víz Világnapj aalkalmábólmegtörtént
28.Meteorológiai állomás meglátogatása5. évf. izgalmas programja
ÁPRILIS  
9.Látogatás a Fővárosi Hulladékhasznosítóban 1. 4.o.sikeres program
13.Medve matek verseny25 fővel vettünk részt
25 -26Osztálykirándulásrendben lezajlott
Medve matek verseny25 fő ügyes részvételével lezajlott
MÁJUS
DátumEseményÉrtékelés
3.Föld NapjaSzabó Ildikó , Balaskó Éva
6.Közös szemétszedés és virágültetés az udvaron30 gyerek lelkes közreműködésével megtörtént.
6.-10.Papírgyűjtéssikeresen lezajlott

 

Egyházi alkalmak:

Hálaadó istentisztelet

    

Iskola dekorálás:

 

 

Kertgondozás, virágültetés:

Lombgyűjtés:

Kirándulás, múzeumlátogatás:

 

Sportrendezvények:

Újrahasznosítás: