Ökomunkaterv általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2021/2022-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2021. szeptember

Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok, tevékenységek  Határidő  Felelős

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése

1.a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának mérése, eredmények értékelése

1.b Iskola mindennapos működése

1.c Iskola rendezvényeinek, kirándulások környezetre gyakorolt hatása

folyamatos tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség
A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

–          Zöld növények ültetése.

–          Az iskola udvarának gondozása

–          Madárbarát kert kialakítása

–          Iskola dekorálása: plakátok, természetfotók, diákok rajzai, nemzeti ünnepek, jeles napok

folyamatos tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

B/ Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

–          Különböző pedagógiai módszerek és munkaformák alkalmazása

–          Szociális tanulás biztosítása

–          Helyi tanterv

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a

tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

–          Dök programok

–          Témahetek

–          Iskolai projektek

–          Kirándulások

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli

fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

–          környezetvédelmi akciókon való részvétel

–          környezetvizsgálati projekt

–          fenntarthatósági ill. újrahasznosítási központ

felkeresése

–          ökotakarítás

–          hulladékgyűjtés

Természet tanulmányozása:

–          kirándulások

–          ökonap

–          versenyek

–          projektek

–          Sztehlonap

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód

kialakítása:

–          iskolai testnevelés órák

–          sportversenyek

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény

programjaihoz

Hagyományőrző projektek

Sportprogramok

Papírgyűjtés

folyamatos tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség
D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk

folyamatos tagintézmény-vezető
E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük

környezetünket

folyamatos tagintézmény-vezető

 

Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola

ÖKOMUNKATERVE 2021-22. tanév

 

SZEPTEMBER
Dát. Nap Időpont Esemény Felelős
7-8. kedd-szerda Alsós kirándulás Kosdra a Robirtokra 2-3-4. osztályfőnökök
13-17. Papírgyűjtés DÖK
24. péntek 10:00 Hálaadó istentisztelet – zöldség, gyümölcs adomány a Pilisi Bárka Egyesületnek iskolalelkész
24. péntek 12:00 Magyar Diáksport Napja testnevelő
25. szombat Medve Matek Szabadtéri verseny Batkiné Gyöngyvér, Papp Erika
 
OKTÓBER
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős
4. hétfő Fejlesztő foglalkozások indítása Fejlesztő munkaközösség

1.

4-8

péntek

hétfő

kedd

szerda

PROJEKT napok

– közös iskoladíszítés

– virágok ültetése

– kertgondozás

– versmondó verseny evangélius költőktől

– szépolvasó verseny

tantestület

 

Karner A, Bende E, Sinkovich Linda

 

Deák I, Szmola I, Kaszper K.

15. péntek 14:00 Bolhapiac – újrahasznosítás

Deák Izabella,

Balaskó Éva

NOVEMBER
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős
15.-19.-ig Hétfő-péntek

Iskolai rajzverseny

téma: 10 éves az iskolánk

 

rajztanárok

26.

 

péntek Adventi készülődés kézműves nap osztályfőnökök
 
ÁPRILIS
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős
21-22 cs-p Osztálykirándulás osztályfőnökök
MÁJUS
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős
6.

Iskolai természettudományi nap – verseny

Kisállatokat délutánja

környezetismeret és természetismeret tanárok
JÚNIUS
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
3. péntek

Nemzeti összetartozás napja

 

történelem tanárok

3.

 

péntek

Sztehlo Művészeti nap – természetvédelmi nap

Pünkösdi Istentisztelet

6.TMMN

Zámbóné Karner Anikó igh.

Ökomunkaterv általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2020/2021-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2020. szeptember

Ökoiskola kritériumrendszere

 

Feladatok, tevékenységek

 

Határidő

 

Felelős

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése

1.a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának mérése, eredmények értékelése

1.b Iskola mindennapos működése

1.c Iskola rendezvényeinek, kirándulások környezetre gyakorolt hatása

folyamatos tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség
A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

–          Zöld növények ültetése.

–          Az iskola udvarának gondozása

–          Madárbarát kert kialakítása

–          Iskola dekorálása: plakátok, természetfotók, diákok rajzai, nemzeti ünnepek, jeles napok

folyamatos tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

B/ Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

–          Különböző pedagógiai módszerek és munkafotmák alkalmazása

–          Szociális tanulás biztosítása

–          Helyi tanterv

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

–          Dök programok

–          Témahetek

–          Iskolai projektek

–          Kirándulások

 

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

–          környezetvédelmi akciókon való részvétel

–          környezetvizsgálati projekt

–          fenntarthatósági ill. újrahasznosítási központ felkeresése

–          ökotakarítás

–          hulladékgyűjtés

Természet tanulmányozása:

–          kirándulások

–          ökonap

–          versenyek

–          projektek

–          Sztehlonap

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

–          iskolai testnevelés órák

–          sportversenyek

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény programjaihoz

Hagyományőrző projektek

Sportprogramok

Papírgyűjtés

folyamatos tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség
D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk

folyamatos tagintézmény-vezető
E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük környezetünket

folyamatos tagintézmény-vezető

 

Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola

ÖKOMUNKATERV A 2020/21-ES TANÉVBEN

 

SZEPTEMBER
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős
25. péntek Hálaadó istentisztelet iskolalelkész
25. péntek Magyar Diáksport Napja testnevelő
25. péntek 9:00 Hálaadó Istentisztelet iskolalelkész
OKTÓBER
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
1. csütörtök d.e. Zene Világnapja, megünneplése osztályonként, ének órán Velkey Zsuzsanna ének tanár
2.  péntek Tantestületi szakmai nap Zámbóné Karner Anikó igh
NOVEMBER
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
16.-20.-ig Hétfő-péntek

Iskolai rajzverseny

 

rajztanárok

27.

 

péntek Adventi készülődés kézműves nap osztályfőnökök
 DECEMBER
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
12. szombat Digitális távoktatásban valósul meg intézményvezető, szaktanárok
ÁPRILIS
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
Iskolai olvasóverseny a hónap folyamán magyar tanárok
MÁJUS
7. péntek Iskolai természettudományi verseny környezetismeret és természetismeret tanárok
27.-28. Csütörtök-péntek osztálykirándulások munkaközösség vezetők, osztályfőnökök
Május 31.-június 4.-ig Hétfőtől péntekig Sztehlo Projekthét Zámbóné Karner Anikó igh., Győri Gábor Dávid iskolalelkész,hitoktatók és osztályfőnökök
Diák csendesnap
JÚNIUS

Ökomunkaterv beszámoló általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2020/2021-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2021. június

Ökoiskola kritériumrendszere

Megvalósulás

Ebben a tanévben a fokozott járványhelyzet miatti intézkedések nem tették lehetővé a teljeskörű programmegvalósítást

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése     

A tanév elején az össziskolai munkatervvel egy időben készül el az öko munkaterv ennek szerves tartozéka a programmegvalósítást bemutató havi programterv

A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

Az iskola udvarán található nagyméretű kaspókba évelő virágok ültetése ősszel és tavasszal osztályonként – ezek gondozása

Lombok söprése, gyűjtése. A Zergelak udvarán madárbarát kert kialakítása – a madarak etetése madáretetőben.

Szemétszedés az udvaron ill. az iskola környékén.

A tantermek dekorálása augusztusban illetve az aktualitásnak megfelelően rendszeresen. Az ebédlő dekorációját minden hónapban más- más évfolyam végzi.

B/ Tanulás-tanítás

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

A tanítási órákon a pedagógusok rendszeresen alkalmazzák a kooperatív tanulás-tanítás módszerét. A digitális táblák és tabletek használata csökkenti a papítfelhasználást és a krétapor mérgező hatását.

Digitális távoktatásban a Genially programban valósult meg egy programunk természettel kapcsolatos témák feldolgozása volt.

Tanulmányi vetélkedők a fenntarthatóság pedagógiájának megvalósulása érdekében:

Ebben a tanévben a fokozott járványhelyzet miatti intézkedések nem tették lehetővé a hagyományosan megszervezett versenyek, vetélkedők megtartását.

Az iskolai hagyományos természettudományi versen yonline formában valósult meg.

Iskolai rajzversenyt szerveztünk „Az állatok lakhelye” témában installációk készítése – 20 alkotás készült el.

Múzeum és kiállítás látogatások:

Ebben a tanévben a fokozott járványhelyzet miatti intézkedések nem tették lehetővé

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

A pedagógusok belső képzésben a természetvédelem témakörben tartottak tudásátadást október

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

–          Ökotakarítás – az udvaron lévő avar összesöprése

–          Hulladékgyűjtés – évente 2 alakalommal papírgyűjtés október és május hónapban

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

–          Iskolai testnevelés órák – összel és tavasszal a testnevelés órákat a Zergelak udvarán lévő műfüves focipályán tartjuk

–          Sportversenyek – iskolai szintű játékos sportversenyeket szervezünk: asztalitenisz, foci, kosárdobás. A kerületi versenyeken nem veszünk részt.

–          A Magyar Diáksport Napja közös iskolai programban valósult meg.

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény programjaihoz

Ebben a tanévben a fokozott járványhelyzet miatti intézkedések nem tették lehetővé

Hagyományőrző projektek

Hagyományaink egyházi iskola lévén leginkább az egyházi ünnepekhez kapcsolódnak.

A teremtés hetén istentisztelet keretében az összegyűjtött és megáldott zöldség-gyümölcs adományokat ebben az évben a kerületi hajléktalanoknak ajánlottuk fel.

Ádventi kézműves foglalkozáson saját magunk által készített ajándékokat ádventi koszorúkat készítünk.

D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

A járványhelyzet miatt online ZOOM felületen tartottuk a kapcsolatot

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk minden érdeklődőt a progaramokról

E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük környezetünket

 

Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskola

ÖKOMUNKATERV BESZÁMOLÓ A 2020/21-ES TANÉVBEN

 

SZEPTEMBER
Dátum Nap Időpont Esemény Megvalősulás
25. péntek Hálaadó istentisztelet Hagyományokhoz híven megtartottuk – adományokat gyűjtöttünk
25. péntek Magyar Diáksport Napja A testnevelés órákon illetve délután közös sportot szerveztünk
OKTÓBER
Dátum Nap Időpont Esemény Megvelósulás
1. csütörtök d.e.

Zene Világnapja,

 

megünneplése osztályonként, ének órán

2.

1.TMMN

péntek Tantestületi szakmai nap – természetvédelem Online formában valósult meg – belső képzés
NOVEMBER
Dátum Nap Időpont Esemény Megvalósulás
27. péntek Adventi készülődés kézműves nap
16.-20.-ig Hétfő-péntek Iskolai rajzverseny „Az állatok lakhelye” témában installációk készítése – 20 alkotás készült el

 

DECEMBER

Dátum Nap Időpont Esemény Megvalósulás
12. szombat Digitális távoktatásban valósul meg – természetismeret támák Genially programban elkészített osztályszintű feladatokkal valósítottuk meg

 

ÁPRILIS
Dátum Nap Időpont Esemény Megvalósulás
Iskolai olvasóverseny a hónap folyamán – ismeretterjesztő olvasmányok Járványhelyzet miatt elmaradt.
MÁJUS
Dátum Nap Időpont Esemény Megvalósulás
7. péntek Iskolai természettudományi verseny Online formában valósult meg
JÚNIUS
Dátum Nap Időpont Esemény Megvalósulás
Május 31.-június 4.-ig Hétfőtől péntekig

Sztehlo Projekthét

Diák csendesnap

Járványhelyzet miatt elmaradt.

Ökomunkaterv általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2019/2020-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2019. szeptember

Ökoiskola kritériumrendszere

 

Feladatok, tevékenységek

 

Határidő

 

Felelős

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése

1.a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának mérése, eredmények értékelése

1.b Iskola mindennapos működése

1.c Iskola rendezvényeinek, kirándulások környezetre gyakorolt hatása

 

 

 

folyamatos

 

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

–          Zöld növények ültetése.

–          Az iskola udvarának gondozása

–          Madárbarát kert kialakítása

–          Iskola dekorálása: plakátok, természetfotók, diákok rajzai, nemzeti ünnepek, jeles napok

 

 

folyamatos

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

B/ Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

–          Különböző pedagógiai módszerek és munkafotmák alkalmazása

–          Szociális tanulás biztosítása

–          Helyi tanterv

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

–          Dök programok

–          Témahetek

–          Iskolai projektek

–          Kirándulások

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

–          környezetvédelmi akciókon való részvétel

–          környezetvizsgálati projekt

–          fenntarthatósági ill. újrahasznosítási központ felkeresése

–          ökotakarítás

–          hulladékgyűjtés

 

Természet tanulmányozása:

–          kirándulások

–          ökonap

–          versenyek

–          projektek

–          Sztehlonap

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

–          iskolai testnevelés órák

–          sportversenyek

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény programjaihoz

Hagyományőrző projektek

Sportprogramok

Papírgyűjtés

 

 

folyamatos

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség
D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

 

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk

 

folyamatos

tagintézmény-vezető
E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük környezetünket

 

 

folyamatos

tagintézmény-vezető

 

ÖKOMUNKATERV A 2019/2020-ES TANÉVBEN
SZEPTEMBER
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
25. szerda Sztehlo Gábor születésnapja megemlékezés beszélgetőkörön. osztályfőnökök
27. péntek 14.30 Bolhapiac az ebédlőben Takácsné Szmola Ildikó
30. hétfő 15.00 alsós Bocsi matekverseny Szűcs László
26. csütörtök Népmese világnapja magyartanárok
27. péntek 11:00 Hálaadó istentisztelet iskolalelkész
OKTÓBER
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
1. kedd 14:30 Zene világnapja Velkey Zs
2. szerda 14:30 Bocsi felsős matekverseny Batkiné, Pap E
14.- 18. Papírgyűjtés Batkiné
16. szerda 15:00

Országismereti vetélkedő

7-8.o.

nyelvtanárok
16. szerda Emese park alsó tagozatos kirándulás Kaszper Katalin
NOVEMBER
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
28. Kerületi versmondó verseny Jurák Tamás
DECEMBER
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
1. vasárnap 10:00

Adventi templomi gyertyagyújtás

6.a b részvétele az istentiszteleten

Velkey Zsuzsa

osztályfőnökök

2. hétfő 14.30-17.00 Adventi délután munkaközösségvezetők
2.-7.   Projekthét osztályfőnökök
7. szombat Projekthét ünnepélyes zárása intézményvezető-helyettes
17. kedd 17:00 Iskolai karácsony istentisztelet Iskolalelkész, 2-6. osztályfőnök
JANUÁR
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
6. hétfő 8-12:00

Diák csendesnap

TMMN 1.

iskolalelkész
 8. szerda NETFIT mérés kezdése Fekécs Miklós
22. szerda A magyar kultúra napja magyartanárok
FEBRUÁR
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
10.-15. 14:00 Alsós és felsős szépolvasási verseny Deák I, Takácsné, Bízik E. , Jurák T.
MÁRCIUS
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
13. péntek 8:00 Márc. 15. megemlékezés Bízik E.
16. hétfő

TMMN 4.

Tanári csendes nap

iskolalelkész
23.-27. Digitális témahét Informatika tanár
ÁPRILIS
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
08. szerda 9:00 Húsvéti istentisztelet iskolalelkész
08. szerda 11:00 költészet napja Szrapkóné, Velkey Zs, Krapecz
17. szerda 9:00-13:00 TMMN  4. Szakmai nap- Élménypedagógia témában iskolalelkész
16.-17. csütörtök-péntek Osztálykirándulás osztályfőnökök
20.-24. Papírgyűjtés
24. péntek 15:00 Föld Napja Váradi Péterné
  Medve matek verseny Batkiné
MÁJUS
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
Kincskereső kulturális találkozó Magyar Gabriella
8. péntek 15:00 Föld Napja Váradi Péterné
JÚNIUS
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
05. péntek 8:00 -17:00   Pünkösdi istentisztelet, TMMN  6. Sztehlo-nap Strauszné, Batkiné, Körmendyné, Szrapkóné

 

Ökomunkaterv beszámoló általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2019/2020-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2020. június

Ökoiskola kritériumrendszere Megvalósulás

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése     

A tanév elején az össziskolai munkatervvel egy időben készül el az öko munkaterv ennek szerves tartozéka a programmegvalósítást bemutató havi programterv

A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

Az iskola udvarán található nagyméretű kaspókba évelő virágok ültetése ősszel és tavasszal osztályonként – ezek gondozása

Lombok söprése, gyűjtése. A Zergelak udvarán madárbarát kert kialakítása – a madarak etetése madáretetőben.

Szemétszedés az udvaron ill. az iskola környékén.

A tantermek dekorálása augusztusban illetve az aktualitásnak megfelelően rendszeresen. Az ebédlő dekorációját minden hónapban más- más évfolyam végzi.

B/ Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

Két alkalommal volt a tanároknak belső módszertani képzés ebben a tanévben: tanulástámogató kommunikáció és kérdéstipológia témakörben

Tanulmányi vetélkedők a fenntarthatóság pedagógiájának megvalósulása érdekében:

–          Bocsi matekverseny – hagyományosan atöbb csapattal a Gellérthegyen kerül megrendezésre ez a budapesti program

–          Országismereti vetélkedő

–          Kerületi nyelvi – informatikai verseny

–          Kerületi népdal verseny

–          Kerületi német és angol szavalóverseny

–          Bólyai matematika verseny

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

–          Dök programok – Sztehlo Nap – a vészhelyzet miatt elmaradt

–          Témahetek – a vészhelyzet miatt elmaradt

–          Iskolai projektek – Sztehlo projekt – ünnepek és népszokások tablók, kiállítások, jelenetek készítése, kiselőadások múzeumi látogatások

–          Kirándulások  – a vészhelyzet miatt elmaradt

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

–          Ökotakarítás – az udvaron lévő avar összesöprése

–          Hulladékgyűjtés – 1  alakalommal papírgyűjtés október hónapban

–          Bolhapiac – az újrahasznosítás lehetséges formája – hagyományosan kerül minden évben megrendezésre

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

–          Iskolai testnevelés órák – összel a testnevelés órákat a Zergelak udvarán lévő műfüves focipályán tartjuk

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény programjaihoz

–          a vészhelyzet miatt elmaradt

Hagyományőrző projektek

Hagyományaink egyházi iskola lévén leginkább az egyházi ünnepekhez kapcsolódnak.

A teremtés hetén istentisztelet keretében az összegyűjtött és megáldott zöldség-gyümölcs adományokat ebben az évben a kerületi hajléktalanoknak ajánlottuk fel.

Ádventi kézműves foglalkozáson saját magunk által készített ajándékokat ádventi koszorúkat készítünk.

D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

Az egyházi intézményekkel szakmai konferenciákon

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk minden érdeklődőt a progaramokról

E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük környezetünket

 

ÖKO PROGRAMOK TELJESÜLÉSE

2019/2020-ES TANÉV

SZEPTEMBER
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
25. szerda Sztehlo Gábor születésnapja megemlékezés beszélgetőkörön. Beszélgetőkörön minden osztályunk megemlékezett iskolánk névadójáról.
27. péntek 14.30 Bolhapiac az ebédlőben Mintegy 50 diákunk részvételével rendben lezajlott ez a kedvelt iskolai program.
30. hétfő 15.00 alsós Bocsi matekverseny Kb. 40 kisdiákunk aktív részvételével sikeresen lezajlott ez a matematikát népszerűsítő házi verseny.
24. kedd 8.00 Emese park alsós kirándulás Minden alsós osztályunk részt vett ezen az emlékezetes őszi tanulmányi kiránduláson.
26. csütörtök Népmese világnapja Minden osztályunk magyar órán népmeseolvasással emlékezett meg erről a jeles napról.
27. péntek 11:00 Hálaadó istentisztelet A közeli katolikus templom kertjében  lezajlott esemény során osztályonként gyümölcsöket és zöldségeket gyűjtöttünk. Ezeket iskolalelkészünk rászoruló embertársaink számára továbbította.
OKTÓBER
2. szerda 14:30 Bocsi felsős matekverseny Kb. 40 diákunk aktív részvételével sikeresen lezajlott ez a matematikát népszerűsítő házi verseny. Szervezte Batkiné és Pap Erika matematika tanáraink
7-8 Hétfő, kedd délelőtt Ásványkiállítás, előadások évfolyamonként Összes osztályunk részt vett 1-1 ásványtani előadáson ezen a délelőttön.
14.- 18. papírgyűjtés Minden osztályunk aktív részvételével megvalósult. A papírgyűjtési pénzből sportszereket, társasjátékokat veszünk.
17. csütörtök 15:00 Országismereti vetélkedő

9 diákunk részt vett, németes csapatunk 2. helyezést ért el

Bizik Eszter felkészítésével

NOVEMBER
21. csütörtök 14.00 Kerületi nyelvi- informatikai csapatverseny

2 csapattal helytálltunk. Felkészítő: Königh Zs.

Bizik Eszter és Strauszné G. Gréta

DECEMBER
2. hétfő 14.30-17.00 Adventi délután Diákseregünk és kollégáink színes forgataggal, kézműveskedéssel, koszorú készítéssel, gyertyafényes énekléssel köszöntötték az advent kezdetét.
2.-7.   Projekthét Iskolánk hagyományos projekthetén idén az ünnepek és  népszokások volt a téma. Minden osztályunk különböző ünnepeinkhez tartozó egy- egy népszokást dolgozott fel. Az elkészített plakátok, kiselőadások és egyéb kézműves munkák bemutatása a záró délelőttön valósult meg.
17. kedd 17:00 Iskolai karácsony istentisztelet Másodikos és hatodikos évfolyamunk aktív közreműködésével lezajlott gyülekezeti templomunkban a hagyományos iskolai karácsonyi istentiszteletünk.
JANUÁR
6. péntek 8-12:00 Diák csendesnap TMMN 1. Külsős hittérítők és a vasárnapi iskolaszövetség munkatársainak előadása és beszélgetése segítségével zajlott ez a lelki nap.
10. péntek Kerületi népdal verseny

12 fő részt vett, 2 arany minősítés és egy ezüst minősítést szereztünk.

Felkészítő: Velkey Zsuzsanna

22. szerda A magyar kultúra napja Beszélgető körön osztályonként emlékeztünk meg a magyar kultúra napjáról.
22. szerda 14.00 Kerületi német szavalóverseny

Borkó Márton 5. osztályos tanuló kiemelt arany minősítést szerzett

Felkészítő tanára: dr.

Márkusné Győri Johanna

23. csütörtök 14.00 Kerületi Szent László történelem verseny 1 csapattal részt vettünk.
Kerületi informatika verseny Későbbi dátumra elhalasztva.

Kerületi Bolyai Matematika

Versenyen részt vettünk.

3 fő (Bencze Brigitta, Márkus Mánuel és Szupkay Barnabás) első helyezést ért el
FEBRUÁR
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
6. csütörtök 14.00 Jelnyelvi játszóház a 2. A részére A diákok beszámolói alapján hasznos programon vehettek részt.
10-12. Hétfő-szerda 14.00 Alsós és felsős szépolvasási házi verseny Magyar tanárok és osztályfőnökök szervezésével kb. 50 diákot megmozgató, jó hangulatú házi verseny
18. kedd 15.00 Kerületi angol nyelvi versmondó versenyen részt vettünk. Juhász Levente 5.osztály ezüst minősítést, Zsoldos Dominik és Ódor Levente 6.a osztályos tanulók bronz minősítést szereztek. Felk.: Strauszné
20. csütörtök 15.00

Kerületi informatika verseny szervezése: 8 fővel részt vettünk,

 

Szövegszerkesztés: Bence Brigitta 2.hely

Táblázatkezelés: Dombora András 3.hely

Prezentáció készítés: Dombora András 2.hely , szervezte Kőnigh Zsuzsanna

26. szerda 8.00-16.00 Képzés a gimnáziumban:Tanulástámogató kommunikáció fejlesztése Hasznos továbbképzésnek ítélték meg a résztvevők.
26. szerda 14.00 Alsós matematika verseny Kb. 35 diákunk mérettette meg magát házi versenyünkön.
27. csütörtök 8.00-14.00 TMMN 2.:Szakmai nap: belső továbbképzés: motiváció/ kérdéstipológia/ robotika Zámbóné Karner Anikó, Jó hangulatú továbbképzésünkön elmélyítettük ismereteinket a megadott témákban.
MÁRCIUS
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
13. péntek 8.00, 9.00 Március 15.-ei megemlékezés Az 5.évfolyam igényes műsorát láthattuk, Bízik Eszter felkészítésével

Ökomunkaterv általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2018/2019-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2018. szeptember 26.

 

Ökoiskola kritériumrendszere

 

Feladatok, tevékenységek

 

Határidő

 

Felelős

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése

1.a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának mérése, eredmények értékelése

1.b Iskola mindennapos működése

1.c Iskola rendezvényeinek, kirándulások környezetre gyakorolt hatása

 

 

folyamatos

 

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

–          Zöld növények ültetése.

–          Az iskola udvarának gondozása

–          Madárbarát kert kialakítása

–          Iskola dekorálása: plakátok, természetfotók, diákok rajzai, nemzeti ünnepek, jeles napok

 

 

folyamatos

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

B/ Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

–          Különböző pedagógiai módszerek és munkafotmák alkalmazása

–          Szociális tanulás biztosítása

–          Helyi tanterv

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

–          Dök programok

–          Témahetek

–          Iskolai projektek

–          Kirándulások

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

–          környezetvédelmi akciókon való részvétel

–          környezetvizsgálati projekt

–          fenntarthatósági ill. újrahasznosítási központ felkeresése

–          ökotakarítás

–          hulladékgyűjtés

Természet tanulmányozása:

–          kirándulások

–          ökonap

–          versenyek

–          projektek

–          Sztehlonap

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

–          iskolai testnevelés órák

–          sportversenyek

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény programjaihoz

Hagyományőrző projektek

Sportprogramok

Papírgyűjtés

 

 

folyamatos

tagintézmény-vezető munkaközösségek, tanulói közösség
D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk

 

folyamatos

tagintézmény-vezető
E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük környezetünket

 

 

folyamatos

tagintézmény-vezető

 

ÖKO PROGRAMOK A 2018/19-ES TANÉVBEN
SZEPTEMBER
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
14. péntek Sztehlo Gábor születésnapja megemlékezés beszélgetőkörön. osztályfőnökök
21. péntek 14.00 Bolhapiac az ebédlőben Takácsné Szmola Ildikó
27. csütörtök 15.00 alsós Bocsi matekverseny
25. kedd Állatkerti tanórák alsósoknak az Állatok Világnapja alkalmából Rosza Nelli
26. szerda 10.00 Állatkerti tanórák felsősöknek az Állatok Világnapja alkalmából Rosza Nelli
28. péntek Népmese világnapja magyartanárok
OKTÓBER
5. péntek 11:00 Hálaadó istentisztelet iskolalelkész
3. szerda 14:30 Bocsi felsős matekverseny Batkiné, Pap E
08. – 13. hétfőtől péntekig 14:00 – 16:00 Sztehlo Gábor projekthét (dec. 1 és 15. szombatok ledolgozása délutánonként ) intézményvezető-helyettes
18. csütörtök 14:00 Iskolai szavalóverseny Karner Andrea, Bízik Eszter
18. csütörtök 15:00 Országismereti vetélkedő Bizik Eszter
26. péntek 11:00 Reformáció istentisztelet iskolalelkész
Így tanulunk mi!  Módszertani délutánok felsősöknek Nemesné Zsolnay O, Sebők Zs
NOVEMBER
29. Kerületi versmondó verseny magyartanárok
30. péntek Adventi délután hittan tanárok
DECEMBER
18. kedd 17:00 Iskolai karácsony istentisztelet osztályfőnök
JANUÁR
4. péntek 8-12:00 Diák csendesnap TMMN 2. iskolalelkész
22. kedd A magyar kultúra napja magyartanárok
Kerületi népdal verseny Velkey Zsuzsa
FEBRUÁR
6. szerda 14:00 Alsós szépolvasási verseny Deák I, Takácsné
Zrínyi matekverseny megyei forduló Batkiné, Kaszper K
MÁRCIUS
1. péntek 14:30 Matematika verseny alsó tagozat Kaszper Katalin, Szűcs L
7. csüt 14:30 Alsós és felsős házi angol verseny Strauszné, Bende Hegyi E, Swajcsik
14. csüt 10:00 Múzeumlátogatás osztályfőnökök
21. csüt 14:00 Kerületi Tímár Éva angol versmondó verseny Strauszné, Bende Hegyi E, Swajcsik
ÁPRILIS
11. csütörtök 12:00 költészet napja Szrapkóné, Velkey Zs, Krapecz
16. kedd 11:00 Húsvéti istentisztelet iskolalelkész
17. szerda 9:00-13:00 TMMN 4. Szakmai nap- Élménypedagógia témában iskolalelkész
25 -26 csütörtök-péntek Osztálykirándulás osztályfőnökök
  Medve matek verseny Batkiné
  Fejér Lipót matematika verseny Batkiné
MÁJUS
Dátum Nap Időpont Esemény Felelős(ök)
3. péntek 15:00 Föld Napja Szabó Ildikó, Balaskó Éva
6 hétfő 17:00 Anyák Napi istentisztelet Győri Dávid, Szrapkóné, Balaskó É
8. szerda 15.00 Sztehlo nap megbeszélés osztályfőnökök
9. csütörtök Kincskereső kulturális találkozó Magyar Gabriella
JÚNIUS
07. péntek 8:00 -17:00 TMMN 6. Sztehlo-nap Strauszné, Batkiné, Körmendyné, Szrapkóné
11. kedd 8:00 -13:00 Sportnap Fekécs Miklós, Takácsné

 

Ökomunkaterv beszámoló általános iskola

(Az ökoiskolai kritériumrendszer alapján)

2018/2019-es tanév

Zámbóné Karner Anikó, Váradi Péterné

B u d a p e s t , 2019. június

Ökoiskola kritériumrendszere Megvalósulás

A/1 Általános elvárások:

az iskola tevékenységének környezetre gyakorolt hatása

ÖKO munkaterv készítése     

A tanév elején az össziskolai munkatervvel egy időben készül el az öko munkaterv ennek szerves tartozéka a programmegvalósítást bemutató havi programterv

A/2 Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása  a diákok körében

Iskola közvetlen környezetének és udvarának gondozása

Az iskola udvarán található nagyméretű kaspókba évelő virágok ültetése ősszel és tavasszal osztályonként – ezek gondozása

Lombok söprése, gyűjtése. A Zergelak udvarán madárbarát kert kialakítása – a madarak etetése madáretetőben.

Szemétszedés az udvaron ill. az iskola környékén.

A tantermek dekorálása augusztusban illetve az aktualitásnak megfelelően rendszeresen. Az ebédlő dekorációját minden hónapban más- más évfolyam végzi.

B/ Tanulás-tanítás:

Az iskola pedagógiai programjában, helyi tantervében kiemelten képviseli a fenntarthatóság pedagógiájának törekvéseit, ezáltal formálódik a tanulók természet és környezetszemlélete

Az iskola pedagógiai programja képviseli a fenntarthatóság pedagógiai törekvéseit

A tanítási órákon a pedagógusok rendszeresen alkalmazzák a kooperatív tanulás-tanítás módszerét. A digitális táblák és tabletek használata csökkenti a papítfelhasználást és a krétapor mérgező hatását.

Tanulmányi vetélkedők a fenntarthatóság pedagógiájának megvalósulása érdekében:

–          Bocsi matekverseny – hagyományosan atöbb csapattal a Gellérthegyen kerül megrendezésre ez a budapesti program

–          Bólyai matematika verseny

–          Kerületi Diák Hetek vetélkedő – energiatakarékosság vetélkedő

–          Nagy Tihamér informatika verseny

Múzeum és kiállítás látogatások:

–          Természettudományi Múzeum a biológia tanításának jó színtere- múzeumpedagógiai óra a 6. osztály vette rajta részt

–          Tűzoltó Múzeum 3.a és b osztáy

–          Bonbonetti gyárlátogatás 6. évfolyam

Tanulók életkoruknak, képességeiknek megfelelően aktívan, a pedagógusokkal partneri tevékenységben vesznek részt a tanórán kívüli tevékenységek megszervezésében és megvalósításában

–          Dök programok – Sztehlo Nap – egész napos kulturális, sport és játékprogram

–          Témahetek – Állatok Világnapja kapcsán állatkerti tanórák szervezése, interaktív foglalkozás és kiállítás az alsó tagozatosoknak a 3. évfolyam szervezésében

–          Iskolai projektek – Sztehlo projekt – a névadó életének és munkásságának megismerése, tablók, kiállítások, jelenetek készítése, múzeumi látogatások

–          Kirándulások

– éjszakai akadályvereny ( 3.),

-kirándulás a Róka hegyre (5.évf.)

-2 napos osztálykirándulás: alsó tagozat Piliscsaba, felső tagozat: Szeged

A diákok a jövőről alkotott elképzelésekkel keresik a jövőbeli fejlődés és alternatív választás lehetőségeit:

Fenntarthatósági ill. újrahasznosítási központ felkeresése

– a Meteorológiai állomás és a Fővárosi Hulladékhasznosító meglátogatása

–          Ökotakarítás – az udvaron lévő avar összesöprése

–          Hulladékgyűjtés – évente 2 alakalommal papírgyűjtés október és május hónapban

–          Bolhapiac – az újrahasznosítás lehetséges formája – hagyományosan kerül minden évben megrendezésre

Szabadtéri programok szervezése, egészséges életmód kialakítása:

–          Iskolai testnevelés órák – összel és tavasszal a testnevelés órákat a Zergelak udvarán lévő műfüves focipályán tartjuk

–          Sportversenyek – iskolai szintű játékos sportversenyeket szervezünk: asztalitenisz, foci, kosárdobás. A kerületi versenyeken nem veszünk részt.

C/ Tanításon kívüli tevékenységek:

Az iskola minden tanévben szervez az ökoiskola arculatához kapcsolódó programokat – akciókat

Kapcsolódás a Pestszentlőrinci Helytörténeti Gyűjtemény programjaihoz

Osztályszinten veszünk részt néhány múzeumi foglalkozáson.

Hagyományőrző projektek

Hagyományaink egyházi iskola lévén leginkább az egyházi ünnepekhez kapcsolódnak.

A teremtés hetén istentisztelet keretében az összegyűjtött és megáldott zöldség-gyümölcs adományokat ebben az évben a kerületi hajléktalanoknak ajánlottuk fel.

Ádventi kézműves foglalkozáson saját magunk által készített ajándékokat ádventi koszorúkat készítünk.

D/Társadalmi kapcsolatok

Evangélikus oktatási intézményekkel

Az egyházi intézményekkel szakmai konferenciákon

– “Így tanulunk mi” módszertani képzés

–  vetélkedőkön veszünk részt

Iskolánk honlapján keresztül tájékoztatunk minden érdeklődőt a progaramokról

E/Fizikai környezet

Épületeink környékén az utca és a növényzet gondozott

Évente ősszel és tavasszal virágokkal díszítjük környezetünket

 

Ökoprogramok tanév végi megvalósulása 2018-19. tanév
SZEPTEMBER
Dátum Esemény Értékelés
21. Bolhapiac az ebédlőben Idén is nagy sikerrel lezajlott ez a hagyományos programunk
26. Alsós Bocsi matekverseny Nagy érdeklődés mellett lezajlott
25. Állatkerti tanórák alsósoknak az Állatok Világnapja alkalmából Idén is egy kellemes és hasznos napot tölthettek diákjaink a Fővarosi Állatkertben, ahol minden osztály a korosztályának és érdeklődésének megfelelő tanórán is részt vehetett
26. Állatkerti tanórák felsősöknek az Állatok Világnapja alkalmából Iden is egy kellemes és hasznos napot tölthettek diakjaink a Fővarosi Állatkertben, ahol minden osztály a korosztályának és érdeklődésének megfelelő tanórán is részt vehetett
28. „Éjszakai” akadályverseny a 3.b osztálynak. Jó hangulatban, sok szülő részvételével lezajlott
28. Népmese világnapja Ezen a napon osztályonkénti népmese olvasással és filmvetítessel emlékeztünk meg a népmese fontosságára
5. évf. kirándulás a Róka hegyre sok érdeklődővel izgalmas kirándulás
OKTÓBER
Dátum Esemény Értékelés
5. Hálaadó istentisztelet Hagyományaink szerint szabad téren zajlott, az őszi terményeket idén egy hajléktalanszállónak ajánlottuk fel
3. Bocsi felsős matekverseny Betegség miatt elmaradt
08. – 13. Sztehlo Gábor projekthét (dec. 1 és 15. szombatok ledolgozása délutánonként ) Iskolánk összes diákjának és pedagógusának részvételével sikeres es színes délutáni programok keretében körüljártuk Sztehlo Gabor személyiségét és munkásságát. A projekthetet előadással zártuk. A hét folyamán a nyolcadik évfolyam ellátogatott az Országos Evangélikus  Múzeumba.
Így tanulunk mi!  Módszertani délutánok felsősöknek Mintegy 25 felsős diák érdeklődése és aktív reszvétele kísérte ezt a 4  délutánt magába foglaló sikeres kezdeményezést, melyet iskolapszichológusunk és fejlesztőink tartottak
12. Bolyai matematika verseny Nyolcadikosaink a 18. helyen végeztek, felnőtt csapatunk 12. helyezett lett, hetedikeseink 8. helyezést értek el
Termeszettudományi Múzeum látogatása 6. B osztály programja
NOVEMBER
Dátum Esemény Értékelés
6. ikonfestő rajzóra meghívott művész vezetésével a 3.b.-ben diákok lelkes részvételével lezajlott
6. – 7. Kerületi Diák Hetek vetélkedői Szabadulószoba és Energiatakarékosság vetélkedő: 3. – 3. helyezés
10. Családi nap 4.o. Péterhalmi erdőben a családok egy délutánt töltöttek el .
14. Nemes Tihamér informatika verseny 15 diákkal részt vettünk
22. Szakmai délután. Motivációs játékok. Érdekes , hasznos délutánt töltöttünk el sok kolléga részvételével.
28. Palánta Külföldi hittérítők színes előadása a felsőbb tagozatos angolos diákjainknak
30. Szülők értestése gyenge tanulmányi eredményről Megtörtént
30. Adventi délután Iskolánk összes diákja és pedagógusa részvételével kellemes adventi készülődéssel töltöttük ezt a hagyományos programot, esti gyertyafényes énekléssel zárva.
6.-7. Kerületi diákhét Varga Ildikó  vezetésével természetismereti vetélkedő és szabadulószoba programokon vettünk részt 14 fővel
DECEMBER
Dátum Esemény Értékelés
19.-20. mézeskalács sütés 3.a és b Finom sütemények készültek
JANUÁR
Dátum Esemény Értékelés
4. Diák csendesnap TMMN 2. Rózsa Művelődési Házban hitre buzdító színdarab megtekintése
01.18.-05.31 CSIÍP program 3.b. Bende_Hegyi Eszter és Magyar Gabriella vezetésével sikeresen lezajlott autista érzékenyítő programsorozat
22. Hatodik évfolyam a Bonbonetti gyárba látogat Rendben megtörtént
FEBRUÁR    
  Pál utcai fiúk séta 6. évfolyam izgalmas séta rendben megtörtént
MÁRCIUS    
7. Kavics klub Győri Gábor és műszakban lévő kollégák szervezésében lezajlott
12. Múzeum látogatás _ Tűzoltó Múzeum 3.b 3.a Bende Hegyi Eszter, Dr. Takácsné szervezésében lezajlott
20. Interaktív foglakozás a Víz Világnapj aalkalmából megtörtént
28. Meteorológiai állomás meglátogatása 5. évf. izgalmas programja
ÁPRILIS    
9. Látogatás a Fővárosi Hulladékhasznosítóban 1. 4.o. sikeres program
13. Medve matek verseny 25 fővel vettünk részt
25 -26 Osztálykirándulás rendben lezajlott
Medve matek verseny 25 fő ügyes részvételével lezajlott
MÁJUS
Dátum Esemény Értékelés
3. Föld Napja Szabó Ildikó , Balaskó Éva
6. Közös szemétszedés és virágültetés az udvaron 30 gyerek lelkes közreműködésével megtörtént.
6.-10. Papírgyűjtés sikeresen lezajlott

 

Egyházi alkalmak:

Hálaadó istentisztelet

    

Iskola dekorálás:

 

 

Kertgondozás, virágültetés:

Lombgyűjtés:

Kirándulás, múzeumlátogatás:

 

Sportrendezvények:

Újrahasznosítás: