Az általános iskolát 1927-ben alapították Szemere-telepi Általános Iskola néven. A jelenlegi épületek átadására és az iskola felszentelésére 1927. augusztus 15-én került sor. A megnyitás évében a két tanteremben 116 tanuló szorongott. 1952-től Bajcsy-Zsilinszky úti Általános Iskola néven működött. 2002-ben 75 éves lett az iskola, és a jubileum alkalmából felvette Pitagorasz, az ókori görög bölcs nevét.

2012. szeptemberétől a Magyarországi Evangélikus Egyház fenntartásában Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium általános iskolai tagintézményeként működik.

Elődeink és egyházunk fő tanításait követik fő célkitűzéseink is. Az iskola feladata a gyermekek mindenekfelett álló érdekének biztosítása.
Az iskola feladatának tekinti, hogy a környezetében élő gyermekekre ne háruljon aránytalanul nagy teher. Az iskola objektív feltételein belül biztosítja a megfelelő színvonalon való gondoskodást. Az iskola tanulóit megvédi bármilyen hátrányos megkülönböztetéstől, mindenki számára azonos esélyt biztosít. Az iskola szellemisége nem tűr meg semmilyen közvetlen és közvetett diszkriminációt.