Mi az, hogy evangélikus?
Iskolánk evangélikus iskola. Hétköznapjainkban ezért megjelennek felekezetünk 500 éves történetének értékes kincsei és középpontban áll az az örömhír – az evangélium -, hogy Isten mindannyiunkat úgy szeret, mint saját gyermekeit, és ezért kész volt értünk egyszülött Fiát odaadni. Közösségünk sokszínű, befogadó közösség, mely nyitott mindenki számára, aki elfogadja, hogy Jézus Krisztus van középen. Ő az, aki összeköthet minket, tőle és vele tanuljuk az iskolai közösségben is egymás elfogadását.

Beszélgetőkör – a megérkezés és a közösségteremtés ideje
A hétköznapokra jellező reggeli rohanásban fontos, hogy ne csak testileg, de lelkileg-szellemileg is megérkezzünk az iskolába. Reggeleinket ezért osztályonként egy negyedórás beszélgetőkörrel kezdjük. Ez a lelki megérkezés ideje, a közösségteremtés, a közösségépítés ideje. Ha nyugodtan, összerendezetten indul a reggel, az jó irányba terelheti egész napunkat.

Áhítatok
Péntek reggelenként az alsó és a felső tagozat is közösen kezdi a napot egy félórás alkalmon, amit áhítatnak nevezünk. Ezen az ebédlőben tartott közösségi alkalmon szép énekeket éneklünk, közösen elmondunk egy reggeli imádságot és interaktív formában megismerünk egy érdekes bibliai történetet vagy különleges személyt. Beszélgetünk arról, hogy az életünk különböző helyzeteiben hogyan élhetünk az Úr Jézus tanítványaiként. A komoly pillanatok közben sokszor adódnak vicces helyzetek is ezeken az alkalmakon.
Ilyenkor szoktuk az adott héten születésnapjukat ünneplőket felköszönteni, és örömhíreinket kihirdetni, mint például hogy ki lett a hónap tanulója, vagy ki ért el valamilyen jó versenyeredményt.

Istentiszteletek
A tanév kezdetén és végén, valamint a nagyobb egyházi ünnepekhez kapcsolódóan istentiszteleteken veszünk részt. Ilyenkor ünneplőbe öltözünk, és közösen elmegyünk valamelyik templomba. Egy-egy évfolyam képviselői segítenek az imádságok és bibliai részek felolvasásában. A közös énekeken kívül az énekkarunk is énekelni szokott néhány éneket. A lelkész felveszi a professzorok hosszú fekete köntösére hasonlító istentiszteleti ruháját, amit Luther-kabátnak hívnak, és így mondja el Isten üzenetét számunkra. Ezek az alkalmak a szülők számára is nyilvánosak, némelyikre – mint pl. hangulatos karácsonyi istentiszteletünkre, vagy anyák napi alkalmunkra – kifejezetten várjuk is őket.

Hittan
Hetente két hittanóra szerepel mindenkinek az órarendjében. Ezeken – mindenki a saját elköteleződése, illetve egyszeri választása alapján evangélikus, református, vagy római katolikus csoportban tanulhat a bibliai történetekről, az Úr Jézus követőinek, a keresztyéneknek a történetéről, és az egyház tanításáról. A hittanórán imádság, éneklés, játékos és komoly feladatok is szerepelnek. Lehet, és érdemes kérdéseket feltenni, és azért nem árt figyelni és tanulni, mert hittanból is mindenki jegyet kap tárgyi tudására.

Ádventi gyertyafényes éneklés
Az év egyik legkülönlegesebb időszaka a karácsonyt megelőző készülődés, várakozás, az ádvent. Ennek nyitányaként az első ádventi vasárnapot megelőző pénteken kézműves délutánt tartunk, majd sötétedéskor égő mécsesekkel és gyertyákkal kezünkben összegyűlünk az iskola udvarán és együtt énekeljük a jól ismert ádventi és karácsonyi énekeket.

Csendesnap
A téli szünetet követő első napon rendhagyó, úgynevezett csendesnapot tartunk. Ez nem azt jelenti, hogy egész nap csendben vagyunk. Sokkal inkább, hogy a hangos, zajos tevékenységek helyett az Istenre és egymásra figyelés lesz fontos. Általában vendégek látogatnak meg bennünket ilyenkor, akik érdekes történeteket mesélnek. Ezekről beszélgetünk, játszunk, éneklünk, kreatív feladatokat végzünk ezen a napon.

Ballagás áldással
Fontos pillanat, amikor egy osztály végére ér általános iskolai tanulmányainak. Örömteli ünnep ez, amibe a búcsúzás kicsit szomorú érzése vegyül, és találkozik az új és ismeretlen dolgoktól való félelemmel. Ballagási ünnepségünkön nem csak tanácsokkal és jókívánságokkal bocsátjuk útjukra végzőseinket, hanem Isten áldását kérjük életükre személy szerint. Hisszük, hogy ez annak az Istennek a jókívánsága és ígérete, akinek hatalma is van arra, hogy bármit megtegyen.

A tanulmányi előremenetel és a támogató közösség mellett ezt a biztos lelki alapot kínáljuk minden tanulónknak, amelyről iskolánk jelmondata is szól: „A bölcs ember kősziklára épít.”