Felső tagozaton a gyerekek érdeklődésüknek és tanulmányi eredményüknek megfelelően két tagozat közül választhatnak. A matematika tagozatot azoknak a tanulóknak és szüleiknek ajánljuk, akik a természettudományi tárgyak iránt érdeklődnek.

A tagozat tanulói magasabb óraszámban tanulják a matematikát és az informatikát (heti 5 és 2), valamint részt vehetnek a matematika szakkörön is.
A magas óraszám miatt lehetőség van hosszabb ideig foglalkozni egy témakörrel, több szempontból megvizsgálni a feladatokat, elmélyedni és továbbgondolni a feladatok megoldását.
Több matematika óra az informatika teremben van, így a tananyagba számítógépes feladatokat is beépíthetünk. Saját tempójukban haladhatnak, önállóan ellenőrizhetik magukat a tanulók.

Lehetőséget biztosítunk egyéni „felfedezésekre”, valamint sok csoportmunkával együtt gondolkozva juthatnak új ismeretekhez. Nagy hangsúlyt fektetünk a logikai gondolkodás és a matematikai kompetenciák fejlesztésére is.
A szakkörön a tananyaghoz nem szorosan illeszkedő matematikai problémák, érdekességek kerülnek elő: kitekintünk a matematika csodáira, rácsodálkozunk, mi minden tartozik a matematika világába, valamint versenyfelkészítésre és igen nehéz feladatok megoldására is fordítunk időt.

A gyerekek szívesen és lelkesen vesznek részt matematika versenyeken. Rendezünk iskolai versenyt is, és nevezünk területi –és országos versenyekre is.

Több szép eredménnyel is dicsekedhetünk, pl.:
2016/17. tanévben: -Bólyai Matematika Csapatverseny 6. hely
-Zrínyi Ilona Matematika verseny 2. hely

2017/18 tanévben: -Bólyai Matematika Csapatverseny 2. hely, 6. hely
-Zrínyi Ilona Matematika verseny 8. hely
-Alapműveleti verseny Bp.-i 2. hely

Ebben a tanévben is benne volt a legjobb 10-ben egyik Bólyai csapatunk.

Azon dolgozunk, hogy a gyerekek szeressék, értsék a matematikát, akarjanak minél többet tudni, legyenek kíváncsiak és bátran nézzenek szembe a bonyolultabb feladatokkal is.