Sakkpalota-programunkon tanuló alsósaink felső tagozaton a matematikát emelt óraszámban tanulják. A plusz órák lehetőséget teremtenek a matematikában tehetséges diákok számára, hogy hosszabb ideig foglalkozzanak egy-egy témakörrel, több szempontból megvizsgálják a feladatokat, elmélyedjenek és továbbgondolják a feladatok megoldását, észrevegyék az összefüggéseket. A differenciálásnak köszönhetően a több gyakorlást igénylő gyerekeknek adott a lehetőség az alapok biztosabb elsajátítására, a több gyakorlás eredményeként az algoritmusok automatikussá válhatnak, felzárkózhatnak.

A számítástechnika teremben tartott matematikaórákon a tananyag feldolgozását interaktív feladatokkal is kiegészítjük, ez hatalmas teret ad a differenciálásra. A gyerekek saját képességeik és igényeik szerint haladhatnak a feladatok megoldásában, azonnali visszajelzést kapnak arról, hogy éppen hol tartanak a tananyag elsajátításában, ezek alapját és a matematikatanár javaslatára vagy tovább gyakorolnak, vagy a megszerzett tudásukat újszerű, nehezebb feladatok megoldásában alkalmazhatják.

Nagy hangsúlyt fektetünk a logikai gondolkodás és a matematikai kompetenciák fejlesztésére is. Ezt logikai/ stratégiai -és társasjátékok, kreatív feladatok, csoportmunkák alkalmazásával, szemléltetőeszközök, plakátok, alkotások készítésével igyekszünk elérni.