Tájékoztató a Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskolában alkalmazott eljárásrendről a járványügyi készenlét időszakában (Érvényes:2021.11.01-től)

1.       AZ ISKOLÁBA ÉRKEZÉS RENDJE, HIÁNYZÁSOK IGAZOLÁSA

1.1. Az általános iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló látogathatja. Amennyiben a szülők tüneteket észlelnek gyermekükön, akkor a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles értesíteni az iskolát, ha gyermekénél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés áll fenn az iskola@sztehloiskola.hu e-mail-címen vagy a 292-12-84-es telefonszámon. Az érintett tanuló gyógyulása után kizárólag orvosi igazolással térhet vissza az iskolába.

1.2. Érkezéskor kerülni kell a csoportosulást,

1.3. Az általános iskolában az arcmaszk viselése zárt térben a felső tagozatosoknak kötelező, az alsósoknak lehetséges..

1.4. Érkezéskor a kézfertőtlenítés minden belépő számára kötelező!

  1. 5. Tanulói hiányzások kezelése

Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, továbbá annak a tanulónak az iskolai hiányzását, akit a szülő a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti alapos okra hivatkozással nem enged iskolába, igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül ( az oltottak és a betegségen már átesettek is karanténba kerülnek, ha a közvetlen környezetükben megbetegedés van)  részére előírt karantén időszakára. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban. A tanuló az iskolába csak hatósági vagy orvosi igazolással térhet vissza.

A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Ennek alapján, ha a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Igazolatlan mulasztásokat jelezzük a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!

 

2. Tanítási időre vonatkozó szabályok

2.1. Az osztálytermekben az arcmaszk viselése a felső tagozatosoknak kötelező, az alsósoknak lehetséges, de nem kötelező. Amennyiben a pedagógus szükségesnek tartja, akkor a kérheti a maszkhasználatot. Ilyen esetben a tanulóknak fel kell venniük a maszkot.

2.2. Amennyiben egy tanulónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, kérése esetén segítséget kell nyújtani a hazajutásában. Aki tudomást szerez az épületen belül tartózkodó személyről, akinél felmerül a fertőzés gyanúja, az iskolavezetést azonnal köteles értesíteni. A tanuló -akinél felmerül a fertőzés gyanúja – haladéktalanul köteles felvenni a kapcsolatot háziorvosával.

2.3. Az osztályterem ablakait – amennyiben az időjárás engedi- a tanórák alatt is nyitva kell tartani.

2.4. A tanórák közötti szünetekben kötelező az osztálytermek teljes átszellőztetése, amely a hetesek feladata.

2.5. Rendkívül fontos a gyakori, alapos kézmosás, kézfertőtlenítés az illemhely használata és az étkezések előtt és után.

Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy ne pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell behelyezni!

2.6. Meg kell tanulni és alkalmazni kell a köhögési etikettet! Papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendőt azonnal a szemetesbe kell dobni. Ezután a kezet fertőtleníteni kell.

2.7. A szünetekben a tanulók lehetőleg az udvaron tartózkodjanak!

 

  1. Szabályok az ebédlőben

 

3.1. A menzán kizárólag azok tartózkodhatnak, akik rendelkeznek ebédbefizetéssel.

Az ebédelési rend alapján történik az ebédelés – az asztaloknál a távolságtartás megtartása mellett.

3.2. Az ebédlőbe érkezők számára a kézfertőtlenítés kötelező!

3.3. A járványügyi készenlét idején megszűnik az otthonról hozott ételek menzán történő melegítésének és elfogyasztásának lehetősége.

3.4. A menzán a védőtávolság betarthatósága érdekében csökkentjük a használatban lévő székek

számát.

3.5. Ebédeltetés

Az alsós évfolyamok az 5. és 6. tanóra alatt, míg a felsős évfolyamok a kettő 25 perces szünetben ebédelnek. A távolságtartás miatt a következő új szabályok lépnek életbe:

  1. Egyszerre maximum 50 fő ( a maximális kapacitás fele).
  2. Minden csoportnak a konyhai személyzet terít meg, miután előtte lefertőtlenítette az asztalokat.
  3. A használt tányérokat az asztalnál ülők összegyűjtik, és 1 diák vagy tanár viszi vissza azokat egyszerre.
  4. Egy asztalnál maximum 4 fő ugyanazon osztályba járó diák étkezhet.
  5. Étkezés előtt minden gyermek kézfertőtlenítést végez az iskola által nyújtott eszközökkel.
  6. A tál főételhez a gyerekek sorban állhatnak, egyszerre egy osztály, a sorakozáshoz sárga vonalakat ragasztunk a megfelelő távolságtartás érdekében.