INTÉZMÉNYI PROTOKOLL A 2020/2021. TANÉVBEN, A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL

ÁLTALÁNOS ISKOLA

Módosítva2020. szeptember 18-án.

A módosításokat piros szín jelöli.

Jelen protokoll az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkársága által kiadott Intézkedési tervvel összhangban készült, az intézményi sajátosságok figyelembevételével.

Az intézményi protokoll módosításig, vagy visszavonásig marad érvényben, a módosításra a járványügyi helyzet alakulásától függően, a tapasztalatok figyelembevételével, valamint az EMMI vonatkozó új utasításait követve kerülhet sor.

Minden olyan kérdésben, amit jelen protokoll nem szabályoz, a Házirend rendelkezései érvényesek.

SZÜLŐKNEK:

 • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
 • Szeptember elsején a szülőknek nyilatkozni kell arról, hogy az elmúlt időszakban
 • voltak-e külföldön,
 • gyermek volt-e lázas, fájt-e a torka, köhögött-e?
 • A gyerekeket naponta megkérdezzük (szóban) egészségi állapotukról és szükség szerint, panaszok esetén testhőmérséklet mérést végzünk rajtuk, amit eltérés esetén dokumentálunk. A koronavírus megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 • A Kormány 431/2020.(IX.18.) rendelete szerint a gyermekek testhőmérsékletét mérjük a belépési pontoknál 2020. október 1-től. A zökkenőmentes átállás érdekében próbaméréseket végzünk 2020. szeptember 28-tól.. A mérést az ügyeletes pedagógus végzi az alábbiak szerint:
  • 7:00 – 7:20 főkapunál mindkét tagozat
  • 7:20 – 7:50 felső tagozat a főkapunál, alsó tagozat a Forfa épületnél lévő kapunál
 • 7:50 – 8:00 főkapunál mindkét tagozat
 • Az iskola épületébe továbbra sem léphetnek be a szülők, viszont a testhőmérséklet mérési pontig kérjük az alsósokat kísérjék el.
 • 37,8 0 mérése esetén újramérjük a testhőmérsékletet és, akinél ez a másodszori mérésre is fennáll, azt a tanuló haza küldjük.
 • A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét. A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza,
 • A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 • Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immuns zupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.
 • Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 • Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett vesz részt az oktatásban.
 • Gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Vagyis:

 • Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.  Igazolatlan mulasztásokat jeleznünk kell a rendeletben megadott szervek, hatóságok felé!
 • Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. Ezért az iskola által kidolgozott reggeli iskolába érkezés valamint a délutáni hazamenetről szóló intézkedéseket elfogadja, magára nézve kötelezőnek tekinti. ( Az igények felmérése szeptember elsején történik).
 • Eltávozás az iskolából

Az iskolába a szülők nem jöhetnek be, így a korábbinál szigorúbb szabályok lépnek életbe. A diák vagy a tanórák után, vagy a tanulási idő kezdetekor, azaz 14.40-kor, vagy annak végén, azaz 16.00-kor, vagy az ügyeletről 16.15, 16.30, 16.45 vagy 17.00-kor távozhat. Egyedül hazajáró diákokra ez nem vonatkozik, ők az osztályfőnöknél leadott időpontban távozhatnak az iskolából.

Délutáni ügyelet

Délutáni ügyeletet 17.00-ig tartunk. A diákok 16.00-kor, 16.15-kor, 16.30-kor és 17.00-kor távozhatnak, az ügyeletes pedagógus a kapuig kíséri a diákokat, akiknek a szülei a kapu előtt várják őket.

 • Ügyintézés esetén az iskola területére lépés után azonnal kézfertőtlenítés kell, hogy történjen!
 • A szülők személyes megjelenésével járó elsős szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).
 • Szülői értekezletek 2-8. osztályon az osztályfőnök által megjelölt formában történik.
 • Szülők további tájékoztatása online formában történik. Ennek felülete: a gyermek mozanaplós felülete vagy vagy a szülői értekezleten megállapodott egyéb online forma.
 • Ebédpénz fizetés a járványügyi szabályok betartása mellett (maszk, távolság tartás). történik majd.

TANULÓKNAK:

  • szeptember 21-étől azonban, visszavonásig, a tantermekben is kötelező a maszk előírás szerinti (orrot, szájat eltakaró) viselése minden felső tagozatos diák és minden pedagógus számára.
  • A Kormány 431/2020.(IX.18.) rendelete szerint a gyermekek testhőmérsékletét mérjük a belépési pontoknál 2020. október 1-től. A zökkenőmentes átállás érdekében próbaméréseket végzünk 2020. szeptember 28-tól. A mérést az ügyeletes pedagógus végzi az alábbiak szerint:
   • 7:00 – 7:20 főkapunál mindkét tagozat
   • 7:20 – 7:50 felső tagozat a főkapunál, alsó tagozat a Forfa épületnél lévő kapunál
  • 7:50 – 8:00 főkapunál mindkét tagozat
  • Az intézményi belépéshez megengedett hőmérsékletet az országos tisztifőorvos tette közzé határozatban, mely 37,80.
 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben,
 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét
 • Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet
 • Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy nem pazaroljuk a papírtörlőt! Használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
 1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor (beleköhögés, beletüsszentés),
 1. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
 2. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
 • Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Igyekszünk azonos teremben megoldani az órákat – kivéve a csoportbontásokat és szaktantermi órákat.
 • Kijelölt termed tisztaságára ügyelj!
 • Tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérünk, hogy hozz magaddal zacskót vagy uzsonnás dobozt!
 • Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében, mely a hetes feladata.

PEDAGÓGUSOKNAK:

 • Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vegyen részt.
 • A tanítási órákon, foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, de nem kötelező.
 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején javasolt a szájat és orrot eltakaró maszk viselése.
 • A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni.
 • Mivel használt játékok, sporteszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell, ezért ezeket kérjük az erre a kijelölt helyre tenni!
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos az öltözőkben, ezért a tornaórák előtti és utáni öltözésnél tekintettel kell lenni arra, hogy elkerülhető legyen az öltözőkben történő csoportosulás.
 • Folyamatos, vagy gyakori (óránkénti) intenzív (teljes ablakfelületet kitáró) szellőztetés szükséges (amennyiben a helyiségben egyidejűleg többen is tartózkodnak), időjárás és környező forgalom függvényében.
 • A szülők személyes megjelenésével járó szülői értekezleteket csak a járványügyi előírások betartása mellett tartjuk meg (maszk, távolság tartás).
 • Fokozottan figyelni kell arra, hogy a tanulók betartsák az alapvető higiéniai szabályokat! (kézmosás, kézfertőtlenítés, papírtörlő használat, szemétgyűjtő edények megfelelő használata)
 • Fokozottan figyelni kell arra, hogy az ebédlőben a tanulók ne fogdossanak össze semmit, ne csoportosuljanak, egy hely maradjon ki a gyermekek között! Az étkezések rendjét pontosan szabáyoztuk. (Távolságtartás, terítés, fertőtlenítés)
 • Az ügyeleteket nagyon pontosan el kell látni!
 • Digitális munkarendre átállás estén a TEAMS-ben tartandó online órák tartását javasoljuk az órarendben meghatározott időben. Anyag kiküldése a mozanapló rendszeren keresztül!

TAKARÍTÓKNAK:

 • Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást kell elvégezni szeptember elsejéig.
 • Fertőtlenítő nagytakarítás elvégzése során figyelembe kell venni a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) ajánlását!
 • A tanítás megkezdése előtti alapos mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítás során a padló és felülettisztításon túl a nagytakarítás lehetőség szerint terjedjen ki az alábbiakra:
 • ajtók, faburkolatok, lambériák, szekrények, székek, padok, asztalok, egyéb bútorok vegyszeres tisztítására;
 • padló és játszószőnyegek, egyéb szövet tisztítására;
 • játékok, sporteszközök tisztítására;
 • radiátorok, csövek lemosására;
 • ablakok, üvegfelületek tisztítására;
 • szemétgyűjtők tisztítására, fertőtlenítésére;
 • képek, tablók, világítótestek portalanítására;
 • pókhálók eltávolítására;
 • rovar- és rágcsálóirtásra;
 • csaptelepek óvatos, lehetőség szerint fröccsenésmentes megnyitása,
 1. 10 perces folyatása azért, hogy a hosszú ideig nem használt vízvezetékből a pangó víz kifolyjon.
 • Intézményvezető ellenőrzi a takarítás megvalósulását!
 • Az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést kell végezni. Erről külön órarendet fognak kapni, hogy mikor és hol történik osztályok, tanulócsoportok közötti váltás!
 • A szociális helységekben folyamatosan biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni. Kéztörlésre papírtörlők biztosítása szükséges, textiltörölköző használata tilos.
 • Vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, folyosókon és a szociális helységekben) elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra,
 • hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók,
 • informatikai eszközök a kijelölt szerrel (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.),
 • mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.)
 • padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.
 • A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse.
 • A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszköz biztosítása és azok viselése szükséges (maszk, kesztyű).
 • Használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell. Ezek az eszközök az erre kijelölt helyen lesznek megtalálhatók.

Melléklet házirend módosítás

Csengetési rendet az ebédlőben lévő távolságtartás megteremtése miatt a következőképpen módosítjuk:

1.óra: 8.00-8.45

2.óra: 9.00-9.45

3.óra: 9.55-10.40.

4.óra: 10.50-11.35

5.óra: 12.00-12.45

6.óra: 13.10-13.55

7.óra: 14.05-14.50

8.óra: 15.00-15.45

Az ebédszünetek meghosszabbítása érdekében a járványhelyzet idejére felfüggesztjük a reggeli beszélgető köröket, de minden osztály számára az első tanórája pedagógusával közös imádkozást kell tartani, illetve az osztályfőnökök a nagyszünetekben beszélgetést tarthatnak osztályaikkal.

Iskolai étkezés

Tízórai: 2.-8. évfolyamig az első szünetben lehet elfogyasztani. Az első évfolyam (mivel ők egy távoli  épületben tanulnak egész nap) a reggeli 7.50-es sorakozó után osztályfőnökeikkel az ebédlőbe megy, és ott a konyhások által megterített asztaloknál elfogyasztják tízóraijukat.  A többi alsós osztály számára a konyhai személyzet az alsós tantermekbe viszi a kiporciózott tízóraikat 8.45-re. Az alsósok a tantermeikben fogyasztják azt  el. A felsős tízóraizók számára osztályonként külön asztalokra helyezi ki az ennivalót a személyzet az ebédlőben. A felsősök vagy itt leülve, vagy az udvaron, rossz idő esetén tantermeikben fogyasztják el tízóraijukat. A konyhai személyzet feladata a tízóraik és uzsonnák szalvétákba csomagolása.

Ebédeltetés

Az alsós évfolyamok az 5. és 6. tanóra alatt, míg a felsős évfolyamok a kettő 25 perces szünetben ebédelnek. A távolságtartás miatt a következő új szabályok lépnek életbe:

 1. Egyszerre 2 osztály tartózkodhat az ebédlőben, maximum 50 fő ( a maximális kapacitás fele).
 2. Minden csoportnak a konyhai személyzet terít meg, miután előtte lefertőtlenítette az asztalokat.
 3. A használt tányérokat az asztalnál ülők összegyűjtik, és 1 diák vagy tanár viszi vissza azokat egyszerre.
 4. Egy asztalnál maximum 4 fő ugyanazon osztályba járó diák étkezhet.
 5. Étkezés előtt minden gyermek kézfertőtlenítést végez az iskola által nyújtott eszközökkel.
 6. A tál főételhez a gyerekek sorban állhatnak, egyszerre egy osztály, a sorakozáshoz sárga vonalakat ragasztunk a megfelelő távolságtartás érdekében.

Reggeli ügyelet

A reggeli ügyeletet 7.00-tól a főépület 3-as tantermében, illetve az udvaron tartjuk. Az ügyeletes tanárok (épületenként 1 fő, azaz összesen 5 fő) 7.20-ra érkeznek, és vagy az udvaron, vagy a saját épületükben összegyűjtik és felügyelik a tanítási órák kezdetéig az adott diákcsoportot.

Az áhítatokat online rendezzük meg. Az iskolalelkész mindig más osztályban tesz látogatást áhítat alkalmából, a többi osztály osztályfőnöke vezetésével vesz részt rajta.

Udvarhasználat

Az iskolaudvart felosztottuk az évfolyamok között az alábbiak szerint. Minden évfolyam csak a saját udvarrészén tartózkodhat az alábbiak szerint:

Forfa mögött: hetedik évfolyam

Játszótér: 2.és 3. Évfolyamok

Napsugár házat körülvevő terület és nagy udvar hátsó fele: 4.évfolyam

( e kettő utóbbi rész forgásban lesz használva, a játékok minden délután fertőtlenítve lesznek)

Nagy udvar első fele: 5.6. évfolyam

Főépület előtti rész: nyolcadik évfolyam

Zergelak udvara: első évfolyam

Az első szünetben az alsósok, a második szünetben a felsősök bent tartózkodnak termeikben.

Saját tantermek és folyosóhasználat

Minden osztály saját tantermében tanul. Minden osztály és osztályfőnöke felelős a tantermek rendjéért és dekorálásáért. Minden osztályban kézfertőtlenítőt helyezünk ki, és felügyeljük azok megfelelő és hatékony használatát. Az elengedhetetlen csoportbontások, illetve informatika és rajz tanterem esetén egy- egy osztály után a délelőtti  takarító személyzet minden esetben fertőtlenítést fog végezni( asztalok, kilincsek, számítógépes eszközök). A diákoknak az informatika és rajz szaktermekben gumikesztyűben kell dolgozni a közös eszközök használatából adódó veszély kikerülésére.

A diákok a folyosókon tanári felügyelettel, csak a szükséges ideig  és megfelelő távolság betartásával tartózkodhatnak,  felsősök maszkban.

Mosdóhasználat

A mosdók terében egyszerre legfeljebb 3 diák tartózkodhat.